Ustavující zasedání Česko-arabské podnikatelské rady se koná 19. března v Praze

18.03.2008

Česko-arabská podnikatelská rada vznikla jako společný projekt Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se touto formou rozhodly koordinovat svoje aktivity v oblasti česko-arabských vztahů. K hlavním cílům nově vzniklé platformy patří reprezentovat české podnikatele vůči arabským teritoriím a k tomu využívat zkušeností a autority institucí Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR i podpory arabských institucí a partnerů, zprostředkovávat informace a poskytovat služby podnikatelům na podporu jejich podnikatelských aktivit v arabských teritoriích a v neposlední řadě také poskytovat asistenci při vyhledávání obchodních kontaktů a partnerů.

„Česko arabská podnikatelská rada si klade za cíl sdružovat české firmy se společným obchodním a podnikatelským zájem na arabských trzích, těmto firmám poskytovat služby a podporu při působení na těchto trzích a vyhledávání nových obchodních kontaktů a příležitostí,“ říká Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR. 

Příkladem aktivit mohou být podnikatelské mise a akce, které Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu pod hlavičkou Česko arabské podnikatelské rady organizují. V prvním pololetí tohoto roku byla například mise s předsedou vlády do Jordánska, které se zúčastnilo 10 podniků, kdy byla poprvé prezentována Rada v arabské zemi. Na konci března se uskuteční mise s předsedou vlády do Vietnamu, se zastavením v Jemenu a SAE, pro duben je naplánovaná podnikatelská mise do Egypta a v květnu doprovodná mise s ministrem financí do Sýrie. „Tato platforma a sdružení podnikatelů má podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakožto nejvyšších orgánu arabských obchodních komor, stejně tak jako i českých institucí ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích,“ poukazuje na šíři podpory Zdeněk Kočárek. O vzniku této nové instituce byly již informovány všechny zastupitelské úřady v arabských státech, přičemž byla posvěcena Radou arabských velvyslanců v ČR v čele s princem Mansoorem Al Saudem, velvyslancem Království Saúdské Arábie i Radou arabských hospodářských a průmyslových komor v Bejrútu. Zřizovaná Česko-arabská podnikatelská rada nemá však žádnou vazbu ani souvislost s Česko-arabskou obchodní komorou (CAOK). „Ta ztratila kredit a důvěru oficiálních arabských partnerů,“ upozorňuje závěrem Zdeněk Kočárek.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/