Ustavující zasedání Česko-arabské podnikatelské rady 19. března 2008

27.02.2008

Česko-arabská podnikatelská rada je společným projektem Hospodářské komory ČR a Svazu Průmyslu a dopravy ČR a platformou, která reprezentuje a plně přebírá kompetence podnikatelské správy vůči arabským teritoriím. Tato platforma a sdružení podnikatelů má plnou podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakož i českých institucí – MPO, MZV a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích.

Česko-arabská podnikatelská rada je společným projektem Hospodářské komory ČR a Svazu Průmyslu a dopravy ČR a platformou, která reprezentuje a plně přebírá kompetence podnikatelské správy vůči arabským teritoriím. Tato platforma a sdružení podnikatelů má plnou podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakož i českých institucí – MPO, MZV a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/