Ústavní soud vyhověl žádosti Hospodářské komory ČR

12.03.2008

Ústavní soud v Brně 12. března vyhověl žádosti Hospodářské komory ČR, která v říjnu roku 2006 podala prostřednictvím více než dvou desítek senátorů návrh na zrušení některých ustanovení zákoníku práce. Hospodářská komora ČR požadovala, aby byly v textu zákoníku zrušeny části, které jsou v hrubém nesouladu s Ústavou České republiky. Konkrétně se jedná o vydávání vnitřních předpisů až po schválení odborovou organizací a pravomoci odborové organizace zakázat práci v noci a práci přesčas. „Zaměstnavatel, u něhož působí odborová organizace, dodnes neměl možnost vydat například pracovní řád, pokud s ním odborová organizace nevysloví souhlas. Odbory tak získaly od státu rozhodovací a kontrolní pravomoci ve firmách, což jsme považovali za nepřípustné, jsem potěšen, že nám dal Ústavní soud za pravdu,“ řekl Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. Prezident Hospodářské komory ČR zároveň neopomněl kritizovat dobu trvání celého procesu. Od podání stížnosti uplynulo k vydání nálezu Ústavního soudu osmnáct měsíců, zákoník práce je přitom normou týkající se všech zaměstnanců a zaměstnavatelů, a čeká přitom na další úpravy: „S dalšími návrhy na zlepšení současného zákoníku jsme čekali do vydání nálezu, délka trvání procesu nás zdržovala v další legislativní práci,“ říká Drábek.

Ústavní soud v Brně 12. března vyhověl žádosti Hospodářské komory ČR, která v říjnu roku 2006 podala prostřednictvím více než dvou desítek senátorů návrh na zrušení některých ustanovení zákoníku práce. Hospodářská komora ČR požadovala, aby byly v textu zákoníku zrušeny části, které jsou v hrubém nesouladu s Ústavou České republiky. Konkrétně se jedná o vydávání vnitřních předpisů až po schválení odborovou organizací a pravomoci odborové organizace zakázat práci v noci a práci přesčas.

„Zaměstnavatel, u něhož působí odborová organizace, dodnes neměl možnost vydat například pracovní řád, pokud s ním odborová organizace nevysloví souhlas. Odbory tak získaly od státu rozhodovací a kontrolní pravomoci ve firmách, což jsme považovali za nepřípustné, jsem potěšen, že nám dal Ústavní soud za pravdu,“ řekl Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. Prezident Hospodářské komory ČR zároveň neopomněl kritizovat dobu trvání celého procesu. Od podání stížnosti uplynulo k vydání nálezu Ústavního soudu osmnáct měsíců, zákoník práce je přitom normou týkající se všech zaměstnanců a zaměstnavatelů, a čeká přitom na další úpravy: „S dalšími návrhy na zlepšení současného zákoníku jsme čekali do vydání nálezu, délka trvání procesu nás zdržovala v další legislativní práci,“ říká Drábek. Ústavním soudem byla zrušena ustanovení, která Hospodářská komora ČR považovala za protiústavní. Odbory tak mají odepřenou pravomoc přerušit práci zaměstnanců, zakázat práci přesčas a práci v noci, což jim dosud zákoník umožňoval. V některých případech měly odbory možnost odmítnout tak zásadní předpisy či jinak vstoupit do řízení způsobem, který mohl mít na fungování firmy přímý vliv, k založení odborové buňky s takovými pravomocemi přitom stačí pouze tři zaměstnanci. K takovým případům patřila třeba bezpečnost práce, kde odbory přebíraly kompetence státní správy.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/