Úspěšné Česko do deseti let. Vládní výbor pro strategické investice poprvé zasedal

Jak zlepšit konkurenceschopnost Česka, zrychlit přípravu strategických investic a zajistit na ně dostatek peněz. Nejen těmito otázkami se v úterý 18. července zabýval Vládní výbor pro strategické investice na svém prvním zasedání, které svolal předseda vlády ČR Petr Fiala. Zástupci vlády, profesních organizací a samospráv diskutovali mimo jiné o urychlení výstavby dopravní infrastruktury či rychlejšího přístupu zahraničních pracovníků na český pracovní trh.

Vládní výbor pro strategické investice je součástí projektu Česko ve formě, který představila vláda v květnu. „Abychom byli jako země úspěšní, musíme si jasně definovat, co chceme dělat, na jaké úrovni to chceme dělat a jak chceme dospět k dobrým výsledkům, které posunou naši zemi kupředu. Zkrátka musíme dostat Česko do formy. Prvním krokem k tomu je ozdravný balíček, druhým a možná ještě důležitějším je nastavení priorit státu a strategicky řízené a efektivní investice do nich,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Členové výboru se na svém prvním zasedání zabývali zejména možnostmi, jak rychleji dostavět českou dopravní infrastrukturu„Ministr dopravy Martin Kupka nám dnes představil strategický výhled jednotlivých investic, jež by měly vést k tomu, aby do deseti let měla naše země nejen dostavěnou síť dálnic, ale také moderní vysokorychlostní železniční tratě. A také nezbytná legislativní opatření, jež dnes výbor projednal a jednoznačně podpořil,“ řekl premiér.

Dalším tématem pak byly možnosti, jak dostat na český pracovní trh kvalifikované pracovní síly, jež českým firmám dlouhodobě chybí. Návrhy nyní rozpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením vicepremiéra Mariana Jurečky.

Na jednání také Hospodářská komora představila analýzu, který identifikuje hlavní příležitosti a rizika, jímž v dalších letech bude Česká republika čelit, a kterou vypracovali zástupci komory společně se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských svazů.

„České ekonomice hrozí, že jí začne ujíždět vlak, a to nejen kvůli tomu, že řadu věcí dlouhodobě zanedbávala, ale také kvůli tomu, že se velice dynamicky mění mezinárodní prostředí,“ sdělil premiér Petr Fiala, který jako příklad uvedl oblast energetiky, kde Česko čelí riziku, že se bez dalších investic stane čistým dovozcem energií závislým na zahraničí. Ale také problém dopravní infrastruktury, kdy ani po 30 letech samostatné České republiky nejsou propojeny jednotlivé regiony dálnicemi.

„Osobně vnímám dostavbu dopravní sítě a zajištění dostatku kvalifikovaných zaměstnanců jako základní předpoklad toho, abychom vůbec mohli hovořit o Česku jako o zemi, jejíž ekonomika má potenciál a budoucnost a jež dokáže dlouhodobě zajistit všem svým občanům blahobyt,“ zakončil premiér a dodal, že už v průběhu dalších týdnů a měsíců bude u řady návrhů známý základní harmonogram připravovaných opatření.

Zřízení Vládního výboru pro strategické investice schválila vláda 21. června tohoto roku. Výbor se zaměřuje na klíčové oblasti rozvoje, jimiž jsou dopravní infrastruktura, bydlení, energetika či vzdělávání a rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Jeho úkolem bude urychlit realizaci některých strategických projektů, které budou důležité pro naši ekonomiku v příštích deseti letech.

Výbor bude v maximální možné míře využívat existující resortní i nadresortní pracovní skupiny či fóra, v případě potřeby je bude synergicky doplňovat. Vládní výbor pro strategické investice nenahrazuje existující ani jinak nemění zákonem nastavené odpovědnosti jednotlivých resortů.

Zdroj: Odbor komunikace Úřadu vlády ČR

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/