Úpravy firemního softwaru pro jednodušší hlášení nakažených covidem-19

Hospodářská komora informuje, že ve snaze usnadnit předávání dat o výsledcích testování zaměstnanců a dalších osob na nemoc COVID-19 ve firmách, které využívají pro zpracování těchto údajů vlastní software, zpřístupnil Ústav zdravotnických informací a statistik ČR na svých webových stránkách podrobný popis, jak si mohou firmy upravit svůj software tak, aby s využitím služeb API ISIN umožňoval automatické předávání dat do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, a to s cílem co nejvíce eliminovat již tak enormní zátěž firem spojenou s dosavadním ručním zapisováním výsledků testování.

Na této webové adrese v sekci Dokumenty a pokyny lze nalézt:

• Manuál pro vkládání výsledků testování do ISIN – verze 1.1.

• Dokumentace k API pro automatizované zasílání výsledků testování
a dále:

o Testovací API a dokumentace
o Produkční API pro vkládání dat
o Další informace a metodické pokyny

K úspěšnému připojení k API ISIN a automatickému vkládání výsledků testování do ISIN pak slouží:

• k otestování funkčností připojení testovací prostředí na adrese https://apisamotestovani.uzis.cz

• následně v případě ověření funkčnosti, pak ostrá API pro zadávání reálných výsledků testování na adrese https://samotestovani.uzis.cz/samotestovani/

Právě všechny tyto dokumenty umožní firmě, v případě zájmu, připojení k rozhraní služeb API ISIN a následně automatické vkládání výsledků testování do systému ISIN, a tím co možná největší eliminaci dalších administrativních nákladů vyvolaných bojem s nemocí COVID-19.

Jelikož se jedná o technická opatření zajišťující technologická řešení, doporučujeme předat tuto informaci interně v rámci firmy odpovědným IT zaměstnancům. V případě jakýchkoliv nejasností je možné se obrátit na Technický helpdesk Ústavu zdravotnických informací na tel. čísle 222 269 999 nebo na email adrese helpdesk.registry@uzis.cz.

Věříme, že i tento dílčí krok, pomůže alespoň částečně snížit negativní dopady spojené s nemocí COVID-19.

Další informace naleznete v souboru PDF níže

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/