Uplatněné připomínky HK ČR (od 13.listopadu)

V týdnu od 13. listopadu 2023 uplatnila HK ČR připomínky k následujícím materiálům. Níže jsou zobrazeny odkazy na jednotlivé legislativní materiály. Uvnitř naleznete dokumenty s názvem Pozice HK ČR, které obsahují stručné shrnutí obsahu materiálu i uplatněných připomínek.

195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy;T:7.11.2023

196/23 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;T:7.11.2023

202/23 Novela nař. vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení max. počtu hodin výuky fin. ze st. rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí;T:7.11.2023

204/23 Konsolidované znění aktualizace NPO;T:9.11.2023