Únorové investiční fórum v Miláně

07.12.2007

V únoru příštího roku bude mít 22 podnikatelů vybraných mezinárodní jury možnost prezentovat své projekty přibližně 150 byznys andělům z celé Evropy. Místem, kde se sejdou, bude italské Miláno. Podnikatelé se mohou registrovat do 17. prosince, investoři do 25. ledna.

Projekt se jmenuje Early Stage Investors (EASY) a jeho partnerem je Angel Investor Association. „S fóry v rámci projektu EASY máme výborné zkušenosti. Podnikatel z České republiky, který se zúčastnil toho minulého v Helsinkách, získal významnou investici od skupiny evropských byznys andělů,“ řekl Michal Kohoutek z Angel Investor Association.

Projekty, které se budou ucházet o peníze byznys andělů, musí splňovat následující kritéria: Musí být ze země Evropské unie a jejich podnikatelský záměr bude obsahovat strategii pro budoucí expanzi v dalších zemích unie. Zaměří se na technologie a servisní aplikace v oblasti medicíny a zdravotních služeb, na design, na dopravu a logistiku, na čisté technologie. Jejich provoz již začal, nebo je v zárodečné podobě.

Podnikatelé a investoři, kteří mají zájem o toto fórum, si mohou o přihlášku napsat na Michal.Kohoutek@aia.cz. Více informací najdete na www.earlystageinvestors.org nebo www.easyinvestmentforum.org.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/