UEAPME upozorňuje své členy na on-line konzultaci zveřejněnou GŘ pro průmysl a podnikání v rámci přípravy AP pro udržitelnou průmyslovou politiku

06.08.2007

UEAPME upozorňuje své členy na on-line konzultaci zveřejněnou Generálním ředitelstvím pro průmysl a podnikání v rámci přípravy Akčního plánu pro udržitelnou průmyslovou politiku, který by měl být přijat počátkem roku 2008. Jeho cílem je přeměnit současné ekologické výzvy na ekonomické příležitosti pro EU. Akční plán navrhne sadu aktivit pro společnosti z EU ke zlepšení jejich konkurenceschopnosti zvýšením jejich ekologické výkonnosti.

Doplňkový Akční plán udržitelné spotřeby a výroby je připravován paralelně Generálním ředitelstvím životního prostředí. Obě ředitelství se rozhodla uspořádat společnou konzultaci veřejnosti a zúčastněných stran o překážkách a typu akcí, které by měly být vzaty do úvahy při formulování budoucí politiky.

 

Konzultace jsou zveřejněny na následující webové adrese:

Základní dokument: <https://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip.pdf>

https://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip.pdf

 

Odkaz na stránku EK:

<https://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip_en.htm>

https://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip_en.htm

 

Můžete se zúčastnit on-linové konzultace na následující adrese:  

 <https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SurveySIPSCP>

https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SurveySIPSCP

 

Protože uzávěrka konzultace je 23. září 2007, UEAPME žádá, aby účastníci konzultace z řad členů UEAPME zaslali své odpovědi v kopii též UEAPME na p. Guido Lena ředitel pro životní prostředí a p. erhard Huemer, ředitel pro ekonomické otázky UEAPME na následující adresy: g.lena@ueapme.com, g.huemer@ueapme.com do 12. září 2007, aby UEAPME mohlo zpracovat své stanovisko. Zašlete, prosím, případné odpovědi též v kopii na HK ČR: Ivan Voleš, zástupce tajemníka, e-mail: voles@komora.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/