Účast zástupců HK ČR na závěrečných zkouškách

19.06.2013

Zástupci Hospodářské komory České republiky se společně se zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR zúčastnili dne 12. června 2013 praktických závěrečných zkoušek dle jednotného zadání, které je součástí projektu Nová závěrečná zkouška oboru kadeřník – SOU kadeřnické v Praze 8.

Praktické zkoušky probíhaly za účasti komise složené z pedagogů, kteří mají na starost praktickou výuku studentů na tomto učilišti. K vidění byla ukázka dámského a pánského střihu společně s obhajobou Samostatných odborných prací (SOP), které jsou součástí zkoušek dle jednotného zadání. Právě HK ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání již druhým rokem pořádá Soutěž o nejlepší SOP, do které se zapojují školy s nejrůznějšími obory. Studenti tak prakticky obhajovali témata, která zpracovali v samostatné odborné práci. Obhajoba spočívala ve vytvoření účesu, který byl předmětem SOP. Praktické části zkoušky byli rovněž pozváni zástupci zaměstnavatelů, aby se přišli na zkoušky podívat a případně oslovit mladé talenty s nabídkou budoucí spolupráce. (Studio Real, Praha; Vlasta – vlasové studio, Praha; Salon TONI&GUY, Praha; Oskar Salon Hair Creation, Praha)

Více naleznete zde: /sluzby-a-produkty/odborna-cinnost-na-strednich-skolach/odborna-cinnost-u-maturitnich-a-zaverecnych-zkousek-strednich-skol/odborna-cinnost-u-zaverecnych-a-maturitnich-zkousek-strednich-odbornych-skol.aspx  

 

  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/