Třináct firem má certifikát Bezpečný podnik

14.05.2008

Program Bezpečný podnik vychází ze zásady, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí řízení jakosti každé úspěšné firmy. Naplnění požadavků programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a tedy i k vyšší konkurenceschopnosti firmy. V neposlední řadě umožňuje vytvoření si výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.

Program Bezpečný podnik vychází ze zásady, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí řízení jakosti každé úspěšné firmy. Naplnění požadavků programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a tedy i k vyšší konkurenceschopnosti firmy. V neposlední řadě umožňuje vytvoření si výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.Programu se může každá firma bez ohledu na velikost, pokud v ní prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, případně i životního prostředí. Řada podniků pak také vyžaduje systémový přístup k řízení BOZP i od svých dodavatelů. Bezpečnost práce se tak zvyšuje u více firem než jen u držitelů certifikátu Bezpečný podnik. A to je také jedním z cílů programu.Certifikát Bezpečný podnik převzaly: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, ArcelorMittal Ostrava,Avia Ashok Leyland Motors, BLOCK, BorsodChem MCHZ, Hexion Specialty Chemicals, Dřevozpracující družstvo, MANN+HUMMEL (CZ), KOPOS KOLÍN, VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, BOSCH DIESEL, Metrostav a Lovochemie.Certifikát má platnost tři roky. Některé firmy se do programu zapojily už v roce 1996, kdy byl vyhlášen, a certifikát převzaly již počtvrté. Do programu se každoročně hlásí další společnosti.Počet pracovních úrazů v České republice se pohybuje podle informací ministerstva práce a sociálních věcí v průměru nad 80 tisíci za rok. Neustále se také prodlužuje doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku utrpěného pracovního úrazu. Zvyšuje se výskyt specifických nemocí z povolání spojených zejména s onemocněními pohybového aparátu a s chorobami způsobenými psychickým vypětím. Přitom také v důsledku narůstajících nákladů nemoci z povolání a pracovní úrazy významným způsobem zatěžují nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele a stát.Jeden z klíčových požadavků evropské strategie ukládá zemím Evropské unie do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o čtvrtinu. Dosažení tohoto cíle se výrazněji přibližuje právě i díky takovým firmám, které plní požadavky programu Bezpečný podnik.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/