Termín přijímání projektů do ekologické soutěže se prodloužil

15.01.2008

Už sedmnáct let organizuje Business Leaders Forum prestižní soutěž Cena zdraví a bezpečného životního prostředí. Zúčastnit se jí může kterákoli organizace, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí (průmyslové podniky, chemické společnosti, distribuční firmy, zastupitelstva, školy či neziskové organizace).

 

Už sedmnáct let organizuje Business Leaders Forum prestižní soutěž Cena zdraví a bezpečného životního prostředí. Zúčastnit se jí může kterákoli organizace, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí (průmyslové podniky, chemické společnosti, distribuční firmy, zastupitelstva, školy či neziskové organizace).Business Leaders Forum se rozhodlo vyhovět četným ohlasům na vytíženost pracovníků jednotlivých organizací na konci roku a prodlužuje uzávěrku přijímání soutěžních projektů do této ceny do konce ledna letošního roku.Vítězem se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Ze soutěže jsou vyloučeny projekty, které byly realizovány pod hrozbou restrikce či penále nebo z nutnosti naplnění legislativyJednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v loňském roce a znamenající přínos ke zdraví a životnímu prostředí je třeba popsat na jedné až dvou stranách textu. „Konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady,“ radí Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders Forum. Přihlášku je třeba poslat na adresu Business Leaders Forum, Ing. Tomáš Nejedlo, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1. Více informací o ceně je na internetové adrese www.blf.cz.Projekty zhodnotí nezávislá porota v čele s Bedřichem Moldanem (bývalý ministr životního prostředí). Porota posuzuje komplexnost projektu, dobrovolnost, originalitu, přínos životnímu prostředí a další kritéria. Slavnostní předání ceny vítězi se bude konat letos na jaře za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy a nevládních organizací. Nad novým ročníkem soutěže opět převzalo záštitu ministerstvo životního prostředí.Nejlepší projekty z Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí vyšle Business Leaders Forum do mezinárodního klání The European Business Awards for the Eviroment, kde budou soutěžit ve čtyřech samostatných kategoriích: Evironmentální management, produkt, proces a mezinárodní spolupráce. Vítězné projekty posledních pěti ročníkůRok 2006 – 16. ročník Vítězem se stal Ústav chemických procesů Akademie věd ČR za projekt Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek. Technologie umožňuje regeneraci dvou velmi drahých prvků, ytria a europia, které dosud končily spolu s luminoforem na skládkách jako toxický odpad. Tato převratná metoda je patentována v tuzemsku a byla přihlášena i k mezinárodní patentové ochraně.Zvláštní ocenění: město Havlíčkův Brod za nakládání s bioodpady, obecně prospěšná organizace České Švýcarsko za vzdělávání v problematice udržitelného rozvoje a České ekologické manažerské centrum za propagaci alternativních zdrojů. Rok 2005 – 15. ročník Zvítězila společnost Kovohutě Příbram nástupnická s projektem rozšíření společnosti o novou divizi Elektroodpad. Elektroodpad (především vyřazená kancelářská technika a domácí spotřebiče) se zpracovává a vytříděné složky se využijí na místě nebo putují jako druhotná surovinydo jiných zpracovatelských kapacit. Firma dokáže ročně zpracovat 10 500 tun tohoto odpadu a významně tak přispívá ke snížení množství odpadu z elektrických a elektronických zařízení, který by jinak skončil na skládkách. Významným přínosem je i vytvoření nových pracovních příležitostí.Zvláštní ocenění: Střední odborná škola Šumperk za vybudování multifunkčního arboreta na nevyužité zanedbané ploše u školy. Rok 2004 – 14. ročníkCenu v kategorii „Bezpečné životní prostředí“ obdržela společnost Wiegel žárové zinkování ČRza aplikaci zcela nové koncepce uměle řízeného klimatu ve velkopozinkovně ve Velkém Meziříčí. Tato koncepce nově umožňuje beze zbytku zachytit emise v izolovaném prostoru chemické předúpravy. Pracovní i životní prostředí tak nezatěžují unikající škodliviny a systém přispívá i k prodloužení životnosti výrobního objektu. Pozitivní ekologický dopad má rovněž instalace speciálních zinkovacích van s neomezenou životností a rekuperátor odpadního tepla, který do technologického procesu vrací až 1000 gigajoulů ročně.  Vítězem kategorie „Zdraví“ se stala firma Juwital za vývoj nového produktu Antisept Juwimgel, který eliminuje potenciální infekci klíšťové encefalitidy a borreliózy. Tento preparát může významně snížit nemocnost, zdravotní obtíže infikovaných osob a samozřejmě i vyvolané náklady.Zvláštní ocenění:Tarmac CZ za péči o bezpečnost dětí, Mucos Pharma CZ za podporu dětí z dětských domovů a Středočeské sběrné suroviny za organizování školních ekologických soutěží. Rok 2003 – 13. ročníkJako vítěz soutěže byla oceněna společnost TC MACH za projekt Tepelné čerpadlo MACH.Firma se zabývá vývojem, výrobou a instalací patentově chráněných tepelných čerpadel a speciálními aplikacemi v technologických procesech s odpadním teplem. Tepelné čerpadlo jako jeden z alternativních zdrojů energie patří k zařízením, která pomáhají šetřit neobnovitelné zdroje a tím chránit životní prostředí. Tepelná čerpadla TC MACH se vyrábějí na míru a jsou přizpůsobena každému objektu, ve kterém slouží.Zvláštní ocenění: Městský úřad Litoměřice za podporu instalace solárních systémů a 6. mateřská škola Plzeň za vytvoření „Zelené oázy radosti“, která vede děti k ekologii. Rok 2002 – 12. ročník Soutěž vyhrála společnost Metrostav s projektem Vysouvané tunely metra pod Vltavou.Vysouvání tunelu je unikátní technologie, která byla pro tak rozměrnou stavbu v podmínkách určovaných prostředím řeky použita vůbec poprvé. Výsledkem bylo snížení hlučnosti a prašnosti a zkrácení doby výstavby ze tří na dva roky. Zmenšilo se i riziko, hrozící při povodních, protože v případě nutnosti je možné zaplavit suchý dok a později jej znovu vysušit. Tyto výhody se osvědčily v praxi při povodních v srpnu 2002. Zvláštní ocenění: obec Vrutice za třídění a zpracování odpadů. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/