Teritoriální semináře CzechTrade – dotazník pro podnikatele!

09.06.2008

V rámci zkvalitnění služeb státu pro exportéry si vás dovolujeme oslovit s krátkým dotazníkem týkajícím se náplně teritoriálních seminářů.

V rámci zkvalitnění služeb státu pro exportéry si vás dovolujeme oslovit s krátkým dotazníkem týkajícím se náplně teritoriálních seminářů.

Tyto semináře navazují na tradici samostatných teritoriálních seminářů Ministerstva průmyslu a obchodu a samostatných seminářů CzechTrade. Od ledna 2008 je obě instituce pořádají společně. Realizátorem je agentura CzechTrade a gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu. Náplní seminářů jsou teritoriální informace a individuální konzultace s vedoucími obchodně-ekonomických úseků (OEÚ) a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade (ZK CT). 

Informace získané vyhodnocením dotazníků nám pomohou při tvorbě nové koncepce těchto seminářů. Získaná data budou sloužit pouze k interním účelům. Vyplnění dotazníku vám nezabere více než 5 minut.

Deset vylosovaných respondentů získá  ZDARMA účast na jednom z teritoriálních seminářů dle vlastního výběru, a to v období od září 2008 až do prosince 2009. Slosování proběhne 23. června 2008. Výherci budou vyrozuměni do konce června 2008.

Dotazník naleznete na tomto odkazu: https://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=124

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci.

KontaktMgr. Margot Trojánkováoddělení exportního vzděláváníČeská agentura na podporu obchodu / CzechTradeDittrichova 21,128 01 Praha 2tel: (+420) 224 907 551fax: (+420) 224 911 309e-mail: margot.trojankova@czechtrade.czwww.czechtrade.cz/vzdelavani

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/