Téma měsíce: Evropský týden udržitelné energie stanovil Evropský den Slunce

31.01.2008

V Bruselu v pátek 1. února vyvrcholí již druhý Týden udržitelné energie EU, který se koná pod záštitou evropských institucí, slovinského předsednictví, generálního ředitelství pro energetiku a dopravu při Evropské komisi a kampaně Udržitelná energie Evropa.

V Bruselu v pátek 1. února vyvrcholí již druhý Týden udržitelné energie EU, který se koná pod záštitou evropských institucí, slovinského předsednictví, generálního ředitelství pro energetiku a dopravu při Evropské komisi a kampaně Udržitelná energie Evropa.

 Evropský týden udržitelné energie, který je součástí kampaně „Udržitelná energie v Evropě,“ probíhá ve dnech 28. ledna až 1. února 2008. Panelové diskuse, přednášky a tiskové konference se konají nejen v Bruselu, ale také například ve francouzském Dunkerque, rakouské Vídni, španělské Seville či italské Pescaře. Jednotlivé akce během European union Sustainable Energy Week (SSE) pokrývají celé spektrum témat, týkajících se otázky udržitelnosti energie a jejích obnovitelných zdrojů. Jedním z poslání „energetického týdne“ je zdůraznění skutečnosti, že dosažení stanovených cílů členských států není záležitostí Bruselu, ale společného úsilí občanů zemí EU. Postup Evropské unie jako celku by podle organizátorů akce měl korespondovat s lokálně vymezenou aktivitou ve státech Unie, které Brusel vyhlásil jednoznačnou podporu. „Změna globálního klimatu je největší dlouhodobou výzvou, které dnes čelíme,“ uvedl slovinský ministr životního prostředí Mitja Bricelj.

„Přístup ke zmírňování dopadů klimatických změn by měl být celostní a integrovaný. Z hediska dlouhodobých cílů je důležité, aby zapojoval především občany,“ uvedl evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs s tím, že vedoucí roli v implementaci evropské politiky udržitelné energie musí převzít města. Ostatně právě stále prudčeji se rozvíjející městské kultuře je věnována dnešní panelová diskuse, uvedená konstatováním, že v současné době žije téměř 80 % Evropanů právě ve městech. Ústředním tématem diskuse bude stanovení pilotních operací, které se ujmou vedoucí role v představování řešení otázek udržitelné energie a určení prostředků na jejich realizaci. Ta se bude týkat především měst, která disponují největším potenciálem pro snížení spotřeby energie. V této souvislosti Piebalgs ocenil města Barcelonu a Paříž, kde byl nedávno vytvořen systém cyklistické dopravy. Komisař aktivitu měst ocenil jako „obrovský úspěch.“

Na SSE byl mimo jiné stanoven Evropský sluneční den, kterým Evropané zemí EU ve dnech 16. -17. května dostojí závazku plnit směrnici EU o propagaci užívání obnovitelných zdrojů. Na 4000 akcí v zemích Unie (Belgie, Itálie, Francie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Slovinsko) upozorní na široké spektrum možností využívání energie Slunce. Prezident European Photovoltaic Industries Association, která patří k iniciátorům Solárního dne prohlásil, že posláním této akce bude „přivést sluneční energii blíže k občanům Evropské unie a umožnit jim objevit výhody jejího využívání.“ Tisková mluvčí EPIA Marie La Tour potvrdila, že v současné době se využívání sluneční energie fotovoltaickými články na celkové spotřebě energie podílí 0,05%. Podle nejoptimističtějších scénářů by se tato hodnota mohla do roku 2020 zvýšit na 1,93% a v roce 2030 by měla dosáhnout 9,39%.

Účastníci Evropského týdne udržitelné energie se shodují především na tom, že výkon Evropské unie jako celku v naplňování ekologických plánů bude v nejvyšší možné míře záviset na lokálních a regionálních úspěších v zemích EU.

 Zdroj: www.vlada.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/