Telefónica O2 strategický partner Hospodářské komory ČR

21.02.2008

Smlouvu o strategickém partnerství, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost českého podnikatelského sektoru hlavně díky podpoře využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích, uzavřely Hospodářská komora České republiky a společnost Telefónica O2 Czech Republic.

„Hospodářská komora podporuje rozvoj elektronické komunikace jak mezi podnikateli vzájemně, tak i mezi podnikateli a státní správou. Komora se velmi aktivně zapojila do projektu Czech Point i elektronizace spojení se státní správou e-government. Spojení s Telefónikou O2 na tyto aktivity navazuje a tento lídr na českém trhu ve svém oboru je pro nás přirozeným partnerem,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Telefónica O2 na oplátku vnímá hospodářskou komoru jako nejvýznamnější sdružení podnikatelů v tuzemsku. „Společně můžeme mnohem efektivněji oslovit podnikatelský segment a vysvětlit jaké příležitosti moderní ICT přinášejí,“ zdůraznil viceprezident pro firemní zákazníky z firmy Telefónica O2 Fernando Astiaso.Partnerství hospodářské komory s nejvýznamnějším telekomunikačním operátorem na tuzemském trhu má za cíl oslovit celý podnikatelský sektor se zvláštním důrazem na podporu malých a středních firem. Ty jsou zdrojem inovací a dynamiky hospodářství. Vytvářejí také nejvíc nových pracovních příležitostí. Přitom tyto podnikatelské subjekty nemají často dostatečné kapacity na vlastní správu informačních a komunikačních technologií (ICT). Většinou mají také jen omezené zdroje na vzdělávání a trénink manažerů a zaměstnanců. „Naproti tomu velké firmy mají celá IT oddělení a navíc dostávají tyto služby za lepší ceny,“ upozornil Astiaso.„Dnešní informační technologie nabízejí nové možnosti řízení procesů ve firmě. Díky partnerství s hospodářskou komorou budeme schopni zvyšovat podíl využití těchto technologií u malých a středních firem,“ řekla výkonná ředitelka pro segment malých a středních firem společnosti Telefónica O2 Martina Lovčíková. Telefónica O2 se bude letos společně s Hospodářskou komorou ČR věnovat osvětě v oblasti ICT pro podnikatele. Manažerům firem tak pomůže dělat kvalifikovaná rozhodnutí a využít ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti. „Samozřejmě se jako dodavatel budeme snažit i většinu těchto potřeb rovnou také naplnit,“ dodala Lovčíková.Telefónica O2 přitom „objevila“ segment malých a středních firem teprve vloni. Pokud jde o podnikatelský sektor, pokládá ho podle Astiase za strategický. Téměř polovina aktivit této firmy v tuzemsku směřuje k firemním zákazníkům. Pro podnikatele z malých a středních firem vytvořila společnost modelová řešení jednotlivých typů firemních uživatelů, z nichž má vyplynout doporučení, jaká je například ideální rychlost internetu či ideální hardware pro jednotlivá pracoviště v daném podniku. Podnikatel tak může zjistit, že příslušné „vybavení“ pro asistentku ho bude stát zhruba tisíc korun měsíčně, pro pracoviště v kanceláři firmy něco přes 3,5 tisíce korun a mobilní pracoviště přes sedm tisíc korun (záleží samozřejmě na konkrétní firmě). Splněno přitom bude to, že všichni mají, co k práci potřebují, a pro nikoho se zbytečně neplatí služby navíc. Výsledek je snížení nákladů a vyšší produktivita. Telefónica má s obdobným projektem zkušenosti z „rodného“ Španělska, kde takto podle Lovčíkové spolupracuje s více než milionem společností.„Firmy dnes vynakládají na nákup telekomunikačních technologií ohromné finanční prostředky. V mnohých případech však nejsou schopny využívat je efektivně a v plné míře pro svůj další rozvoj. Naší ambicí je naučit i ty, kdo již disponují potřebným technickým zázemím, využívat všech jeho možností. Výsledkem jsou úspory lidských i finančních zdrojů, zjednodušení a zrychlení procesů uvnitř firmy i úkonů nutných k jejímu řízení,“ řekl tajemník úřadu Hospodářské komory ČR Vladimír Šiška.Partnerství hospodářské komory s nejsilnějším telekomunikačním operátorem v Česku má ještě další rozměr: Vláda v poslední době aktivně prosazuje řešení pro e-government, která přinášejí firmám zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy. Společnosti je však nebudou moci využít bez dostatečného ICT zázemí, které jim umožní používat například elektronický podpis v komunikaci se státem. Společný projekt komory s Telefónikou tak povede k vyššímu využívání elektronických služeb státu, což je další krok ke zvýšení konkurenceschopnosti celého hospodářství. 

 

 


/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/