Zlatá koruna 2008, finanèní fórum

Zlatá koruna 2008, finanèní fórum na téma: Hypoteèní krize – globální problém globálních trhù; Top Hotel Praha; Anton Marcinèin, ekonom Svìtové banky

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/