Superhrubá mzda: pohled pražských podnikatelů

30.10.2020 Tiskové oddělení

Celkem 46 % respondentů se sídlem v hl. m. Praze uvedlo, že souhlasí se zrušením superhrubé mzdy, ale jen v případě, že by to bylo provázeno snížením celkového daňového a pojistného zatížení mezd. Odvodové zatížení v ČR je dle oficiálních statistik jedno z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi a české podnikatele trápí dlouhodobě. V případě, že by došlo k jeho snížení, při stejných nákladech by firmy zvýšily čisté mzdy jejich zaměstnanců. Snížil by se tak tlak na růst hrubých mezd.

Pětina (20 %) pražských podnikatelů principiálně nesouhlasí se samotným konceptem superhrubé mzdy, který podle jejich názoru neměl být ani zaváděn, a proto kvitují její zrušení. Celkem 15 % firem z Prahy souhlasí s kroky ministerstva financí jen v případě, že se nenaplní jejich obavy a zrušení superhrubé mzdy nedopadne negativně na OSVČ. Tyto obavy jsou silné především ve službách, kde je forma práce na živnostenský list častější než v jiných odvětvích.

Vysoká odvodová zátěž v ČR je pro čtvrtinu (24 %) firem také důvodem, proč se zrušením superhrubé mzdy nesouhlasit. Tito respondenti z Prahy, především z řad nejmenších firem, se obávají, že vláda vzápětí přijde s návrhem na zvýšení daní či na zavádění jiných daní. Ve výsledku by byli podnikatelé poškozeni a zmíněné plány vlády jsou tak pro ně nepřijatelné.

Pro celkem 16 % pražských podnikatelů je důvodem nesouhlasu se zrušením superhrubé mzdy jejich zkušenost s tím, že každá změna představuje další administrativní zátěž podnikatelů. V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy by podnikatelé byli nuceni realizovat např. dodatečné výdaje v souvislosti s úpravou účetních systémů nebo s proškolením personálu. Mohlo by se ale snadno jednat i o trvalé navýšení papírování ze strany podnikatelů. Již dnes je přitom administrativní zátěž jednou z hlavních překážek rozvoje firem v ČR.

/jak-na-