Stravenkový paušál v pražských firmách

Od roku 2021 byl v rámci tzv. daňového balíčku zaveden stravenkový paušál. Ten umožňuje zaměstnavatelům poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněný příspěvek na stravování v peněžní formě. Zajímalo nás stanovisko zaměstnavatelů ke stravenkovému paušálu obecně, kdo má či nemá zájem o jeho zavedení a proč.

Nadpoloviční většina pražských účastníků ankety (61 %) uvedla, že zájem o stravenkový paušál je jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany firem. Naopak ani jedna ze zainteresovaných stran nemá o nový benefit zájem v pětině případů (22 %). Nejčastěji obě strany odmítají nový benefit v případě mikro podniků, kde tento negativní postoj může pramenit i z menší informovanosti a z ekonomických problémů, se kterými se v současnosti často potýkají.

Nejčastěji pražští účastníci ankety z řad těch, co paušál nezavedli, uváděli, že proti zavedení benefitu hovoří fakt, že není jisté, že zaměstnanci peníze skutečně použijí na nákup jídla či potravin. Častěji zmiňovaným důvodem nezavedení stravenkového paušálu je i spokojenost s dříve zavedenými daňovými úlevami na stravování nebo nedostatečný zájem zaměstnanců.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/