Stavební firmy v Opavě trápí nedostatek pracovní síly

19.03.2008

Dne 18. března 2008 se na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě uspořádalo diskusní setkání. Do školy se přijelo podívat patnáct zástupců stavebních firem z celého Opavska. Cílem tohoto setkání bylo sezvat na střední školu zástupce zaměstnavatelů, aby se vyjádřili k problematice vzdělávání studentů na dané škole. Je důležité, aby zaměstnavatelé lépe poznali prostředí, ve kterém se studenti připravují na budoucí povolání, a poznali technické možnosti školy.

Dne 18. března 2008 se na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě uspořádalo diskusní setkání. Do školy se přijelo podívat patnáct zástupců stavebních firem z celého Opavska.

Cílem tohoto setkání bylo sezvat na střední školu zástupce zaměstnavatelů, aby se vyjádřili k problematice vzdělávání studentů na dané škole. Je důležité, aby zaměstnavatelé lépe poznali prostředí, ve kterém se studenti připravují na budoucí povolání, a poznali technické možnosti školy.

Účastníci byli seznámeni s projektem Institut trhu práce. Pilotní systémový projekt Institut trhu práce realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery, kterými jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti.

Potom se podnikatelé vydali na hodinovou prohlídku jednotlivých dílen učiliště. Po návratu do učebny následovala diskuse na avizovaná témata: technická orientace na základních školách, podpora technických profesí a příprava žáků na stavební povolání.

Diskuse se brzy obrátila spíše do oblasti „náboru firem“. Účastníci se shodli na tom, že je nutné, aby firmy šly do škol, na třídní schůzky, a snažily se oslovit rodiče a jejich děti. Mezi rodiči není dostatečné povědomí o skutečných potřebách firem v opavském regionu. Rodiče byli často přímými účastníky propouštění v 90. letech a chtějí pro svoje děti lepší budoucnost.

Na Stavebním fóru zaznělo, že firmy potřebují, aby na učiliště nastupovaly především šikovné a technicky zdatné děti. V první řadě firmy musí přesvědčovat děti a rodiče o tom, že technické obory jsou perspektivní a že v těchto oborech děti najdou uplatnění.

Na závěr setkání pan ředitel SOU Bedřich Štencel pozval přítomné na oběd do školní jídelny.

Stavební fórum naplnilo svůj cíl, a to přivést ke společnému stolu zaměstnavatele a školu, která pro ně vychovává absolventy.
 

 


Zpracoval: Michal Solný
Hospodářská komora ČR, projekt ITP, pracoviště Opava

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/