Startují národní dotační programy

28.01.2008

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v oblasti regionální politiky dva dotační programy: Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a Podpora obnovy venkova. Žádosti pro oba programy se budou přijímat od 11. února letošního roku.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v oblasti regionální politiky dva dotační programy: Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a Podpora obnovy venkova. Žádosti pro oba programy se budou přijímat od 11. února letošního roku.Program Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití je určen obcím, v jejichž územním obvodu se od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 zrušila vojenská posádka nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Podpora má formu dotace na konkrétní akce ve dvou dotačních titulech. Výše dotace může dosáhnout až 75 procent celkových nákladů akce.Cílem programu Podpora obnovy venkova je podpořit obnovu venkova v souladu s usnesením vlády České republiky č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Podpora má formu dotace na konkrétní akce ve třech dotačních titulech.V rámci prvního dotačního titulu je účastníkem programu obec, která získala ocenění modrou, zelenou, bílou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 nebo se umístila na 1. až 3. místě v celostátním kole této soutěže (dotační titul č.1) a obec do tří tisíc obyvatel, popřípadě svazek obcí. Podpora má podobu investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 80 procent skutečně vynaložených přímých nákladů akce.V rámci dotačního titulu č. 2 a 3 je účastníkem programu obec nebo svazek obcí. Podporu dostane zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Podpora má opět podobu investiční nebo neinvestiční dotace, tentokrát až do výše 70 procent skutečně vynaložených přímých nákladů akce.Prostředky na regionální programy jsou letos 250 milionů korun (rozpočet kapitoly ministerstva pro místní rozvoj). Ministerstvo nevyhlašuje regionální programy, které by se překrývaly s operačními programy financovanými z evropských prostředků.Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že i letos pokračuje program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Výzva k podávání žádostí na obnovu majetku poškozeného pohromami v loňském roce dosud nebyla ukončena. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/