Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

30.01.2008

Dne 26. února začne třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

 

Dne 26. února začne třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude podle schváleného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března letošního roku do 13 hodin. Výjimku tvoří opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde se budou žádosti přijímat od 3. března do 14. března do 13 hodin. Žádosti je třeba podat na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.„Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř 94 milionů eur, tedy přibližně 2,5 miliardy korun,“ vysvětlil první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Na rozdíl od prvního a druhého kola příjmu žádostí nebude uplatněna výjimka ministra zemědělství týkající se stavebního povolení. Žadatelé v souladu s pravidly žádostí o dataci a podle seznamu povinných příloh musejí tedy při registraci žádosti předložit platné a pravomocné stavební povolení.V prosinci loňského roku schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič nová Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 až 2013. Jejich aktuální verze je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/