Stanovisko Hospodářské komory k návštěvě skupiny Čechů na Krymu

25.09.2019

Hospodářská komora ČR nebyla o cestě pana Jiřího Kalacha z OHK Ústí nad Labem a jeho aktivitách na Krymu informována. Hospodářská komora ČR respektuje zahraničně-politické závazky ČR, a to včetně mezinárodně uznaných sankcí vůči Ruské federaci souvisejících s anexí Krymu. I v  souladu s doporučeními MZV proto nepovažujeme aktivity pana Jiřího Kalacha na Krymu za vhodné. Prezident Hospodářské komory si proto vyžádá od přímých účastníků podrobnější informace a věc budeme také konzultovat s MZV.  Očekáváme, že se tomu také bude věnovat OHK v Ústí nad Labem, které je Jiří Kalach místopředsedou, a měla by z celé situace vyvodit jasné závěry.

Tomáš Vrbík, tajemník Úřadu Hospodářské komory ČR

Zprávu o této záležitosti se členové vedení ústecké KHK dozvěděli z medií a vedení této organizace se touto záležitostí dříve nikdy nezabývalo. Pan místopředseda OHK Ústí nad Labem Jiří Kalach, který je i místopředsedou KHK Ústeckého kraje, se této akce dle jeho sdělení zúčastnil jako soukromá osoba. Proto se vedení KHK Ústeckého kraje od této aktivity zásadně distancuje.

Jiří Aster, předseda KHK Ústeckého kraje

Místopředseda OHK Ústí nad Labem Jiří Kalach navštívil během své dovolené neoficiálně Krymský poloostrov. Návštěvu organizovala třetí strana. Během své návštěvy nepodepsal jakoukoliv smlouvu, dohodu, memorandum atd., tím méně takovou, která by obcházela sankce EU. Jiří Kalach se dále neúčastnil žádného bilaterálního ani jiného jednání o podpoře cestovního ruchu, které by mohlo vést k obcházení sankcí EU a vždy zdůrazňoval nutnost jejich dodržování, i když na ně mezi veřejností panují rozdílné názory. Krymský poloostrov je samozřejmě spojen s turismem a bavit se o něm je přirozené. Výměna informací a zkušeností ovšem na sankčním seznamu není.

Zdeněk Lohniský, předseda představenstva OHK v Ústí nad Labem

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/