Spotřebitelská poptávka klesá, ekonomika zpomaluje

13.06.2008

Zpomalení růstu české ekonomiky, které signalizoval Český statistický úřad v předběžném odhadu z poloviny května, se potvrdilo. Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, se podle zpřesněného odhadu zvýšil o 0,9 procenta ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2007, respektive o 5,3 procenta oproti prvním čtvrtletí roku 2007. Celková zaměstnanost se po vyloučení vlivu sezónnosti zvýšila mezičtvrtletně o 0,4 procenta, meziročně o 1,7 procenta.

Za snížením tempa růstu hrubého domácího produktu je podle statistiků výrazné zpomalení růstu poptávky pro konečnou spotřebu. „Další poptávkové složky, tvorba kapitálu a saldo zahraničního obchodu, sice i nadále dynamicky rostly, nedokázaly však propad tempa růstu konečné spotřeby plně kompenzovat,“ uvedl Český statistický úřad.Meziroční zvýšení konečné spotřeby v letošním prvním čtvrtletí jen o 2,1 procenta přispělo k růstu HDP pouze 1,4 procentního bodu. Nominální výdaje domácností sice meziročně vzrostly o 9,8 procenta, což je nejvíce za posledních deset let, ale po přičtení inflace pak v reálném vyjádření stouply jen o 2,8 procenta, což je nejméně za posledních deset čtvrtletí.Ke zvyšování výkonnosti ekonomiky přispěl růst zaměstnanosti, která se po odstranění sezónních vlivů zvýšila v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. Produktivita práce, měřená vývojem hrubé přidané hodnoty na pracovníka, vzrostla meziročně o 3,6 procenta. V ekonomice bylo v prvním čtvrtletí zaměstnáno (podle metodiky národních účtů) průměrně 5,197 milionu osob, o 99 tisíc více než ve stejném čtvrtletí loňského roku.
Hrubý domácí produkt v zemích EU 27 vzrostl v prvním čtvrtletí podle odhadu Eurostatu z počátku června meziročně o 2,5 procenta, z toho v Eurozóně o 2,2 procenta. Na Slovensku se HDP zvýšil o 8,7 procenta, v Polsku o 6,4 procenta, v Rakousku o 2,9 procenta, v Německu o 2,6 procenta a v Maďarsku o 0,7 procenta.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/