Společná výzva Asociace exportérů a Asociace textilního–oděvního–kožedělného průmyslu k potřebě zmírnit podmínky pro firemní platby bankám

22.03.2020 ATOK

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane Nidetzký,

od pana guvernéra Rusnoka jsme vyrozuměli, že pracujete ve zvláštním režimu a máme se s našimi záležitostmi obracet přímo na Vás.

Nejen naše členské firmy (AE a ATOK), ale i většina ostatních firem, minulý týden byla vystavena bezprecedentní situaci, kdy se mezi firmami přestaly platit faktury, neodebírá se vyrobené zboží a často se zastavují celé provozy. V každém případě důsledkem výše zmíněného se rozmohla druhotná platební neschopnost, které může mít ničevé následky na celé hospodářství. Přesto většina firem, které to zatím nevzdaly a neposlaly zaměstnance na “překážky na straně zaměstnavatele”, minulý týden intenzivně jednala se svými bankami o úpravách splátkových kalendářů a pozastavení automatického strhávání splátek, tak aby získaly úlevu a status quo (freeze) svých úvěrů, aby jejich vztah s financujícími bankami reflektoval stávající situaci ve světovém hospodářství.

Je třeba uznat, že banky alespoň verbálně deklarují svoji ochotu nám pomoci a vyjít vstříc. Jejich postoj je takový, že jakákoliv úleva ve splátkách jistin nebo úroků naráží na platné nařízení ČNB. Dle jejich komunikace směrem k našim členům “jakýkoli posun splátkové kalendáře je vnímám jako restrukturalizace a banky musí tvořit opravné položky. Dále pak firmy, které by toto potřebovaly, budou čelit horšímu ratingu a následně i případnému uvedení v Centrálním registru úvěrů nebo v registrech jiných.

Banky, jak sami dobře víte, na nejen na tyto úvěry musejí tvořit opravné položky, ale opravné položky by měly tvořit i v jiných případech v rámci obezřetného chování. Vzhledem k objemu úvěrů v ekonomice jako celku a situaci, kdy právě chováním bank dle pravidel se objem úvěrů v defaultu jen navýší (cross defaulty, dominový efekt v dodavatelsko-odběratelském řetězci, požadavek na bezdlužnost vůči státu, neplnění covenant atp.), je toto zcela mimo jejich možnosti a tak hrozí, že mnoho zdravých firem tímto sklouzne v bankách do work-outu. Tento stav jim ztíží ne-li zcela znemožní rozjezd jejich činnosti, až celé šílenství kolem koronaviru skončí; klient ve work-outu dle sdělení financujících bank našich členů má, dle regulace dané ČNB, nárok pouze na snížení expozice nebo refinancování u jiného bankovního ústavu, což je sama o sobě smrtonosná kombinace. Apelujeme na Vás jako dohlížející instituci nad bankovním sektorem, abyste po přechodné období 6 měsíců tyto podmínky rozvolnili tak, aby bylo možné jednak zmrazit/posunout splátky úvěrů a leasingů o 3-6 měsíců bez toho, aby hrozila restrukturalizace úvěrů v její současné podobě, jednak vydali doporučení neaplikovat ustanovení o cross defaultech, “Adverse Economic Conditions”, okamžité zesplatnění a podobná smluvní ustanovení, která mají za účel pomoci bance z úvěrové smlouvy se, pokud možno jednoduše vyvázat jejím zesplatněním.

Zde je třeba jednat bez odkladu, protože každým dnem automaty v bankách odsávají prostředky z průmyslu z provozních úvěrů, navíc ke konci měsíce a čtvrtletí většina firem musí platit významné splátky svých úvěrů a mnoho z nich na ně prostě nebude mít a skončí svoji činnost, v lepším případě ji přeruší na předem nestanovitelnou dobu.

Předem děkujeme za pomoc v situaci, kterou jsme nezavinili a kde lze při troše dobré vůle dosáhnout podstatné změny a pomoci, která ve skutečnosti bude stát významně méně, než automatické plnění současných pravidel ze strany bank.

 

S úctou

 

Jiří F. Grund

Předseda Asociace exportérů

 

Jiří Grund ml.

Prezident ATOK

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/