Společenstvo kominíků ČR svým členům: Omezte práce vyžadující fyzickou přítomnost v bytových jednotkách a rodinných domech

15.03.2020 Tiskové oddělení

V reakci na opatření přijatá Vládou ČR a vyhlášení nouzového stavu, ruší Společenstvo kominíků ČR všechny termíny seminářů celoživotního vzdělávání a ostatních akcí a to až do odvolání. Po zrušení vládních opatření budou určeny nové termíny jednotlivých akcí o kterých vás budeme neprodleně informovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

V těchto chvílích nejsou k dispozici žádná doporučení vlády ČR týkající se poskytování služeb v místě – tedy kominických prací v rodinných či bytových domech, výrobních a skladových prostorách apod.

Ze zkušeností našich členů a po konzultaci na jednání krizového štábu vlády ČR (provádění kominických prací není zakázáno) doporučujeme všem členům, aby v současné době výrazně omezili práce vyžadující jejich fyzickou přítomnost v bytových jednotkách a rodinných domech.

Připravte se na to, že vám některé firmy v rámci přijatých opatření neumožní přístup do výrobních, či skladových, nebo kancelářských prostor. Proto doporučujeme, abyste si u svých zákazníků předem telefonicky ověřili, zda vám jimi přijatá opatření umožní objednané kominické práce provést.

Provádění kominických prací (mimo havárie) v objektech zdravotnických zařízení, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod. jakož i provádění kominických prací v bytových domech, kde je nutná návštěva většího počtu bytových jednotek, odložte na pozdější termíny.

Dodržováním základních hygienických pravidel (používání ochranných pracovních pomůcek, hygienická opatření v provozovnách apod) a výše uvedených doporučení omezíte šíření nemoci a ochráníte zdraví své a svých blízkých.

Přejeme všem pevné zdraví
Rada SKČR

Ing. Jaroslav Schön

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/