Společenská odpovědnost firem

03.07.2008

Dne 23.6. se v prostorách Regionální hospodářské komory Brno sešli zástupci firem, kde diskutovali o důležitosti společenské odpovědnosti a jejím přínosu pro firmy. Před samotnou diskuzí byla pro ně připravena přednáška na téma „ Etika podnikání“, které se ujala Doc. RNDr. Putnová Anna z Fakulty podnikatelské VUT. Cílem přednášky bylo přiblížit firmám význam etiky, její výhody, etika podnikání vs EU a také poznatky z praxe.

Po přednášce probíhala diskuze, kde firmy využily přítomnosti Doc. RNDr. Putnové a kladly otázky na etický kodex, připravované normě ISO 26000 a jak je etika uplatňována v EU. Účastníci diskuze se zabývali postavením etiky ve firmách různých velikostí, ale i v oblastech bank a dodavatelských řetězcích. Všichni přítomni se shodli na důležitosti etiky v podnikání a nedostatku pozornosti ze stran politiků. Etice by měla být věnována větší pozornost.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/