Společenská odpovědnost firem – klubové setkání OHK Blansko

01.07.2008

Úvodem předseda OHK Blansko Ing. Oujezdský znovu zhodnotil význam klubových setkání organizovaných HK ČR a význam komorového hnutí na Blanensku.

Klubové setkání OHK Blansko,organizované dne 16.6.2008 v zasedací místnosti APOS Blansko.

Úvodem předseda OHK Blansko Ing. Oujezdský znovu zhodnotil význam klubových setkání organizovaných HK ČR a význam komorového hnutí na Blanensku.

Zdůraznil, že společenská odpovědnost firem je vlastně dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací.
Měl by to být způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání, navíc je to závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku

Pokud jde o Blanensko, tak bylo upozorněno na tato negativa:

  1. málo firem se angažuje ve společenském životě města a regionu, zejména tím, že odmítá sponzorství zdravotnictví, kultury a sporu
  2. nejsou organizována žádná oficiální setkání představitelů firem s představiteli radnic a státních orgánů
  3. i v našem regionu jsou některé firmy, které nemají zažitý kodex Společenské odpovědnosti

 

  • u některých neplatí ústní dohody
  • neplatí zásada, že na e-maily se odpovídá do 24 hod. a na dopisy do 10 dnů,
  • neprojedná se včas s příslušnými dodavateli případný skluz s platbami

Obecně bylo konstatováno, že v České republice si začíná stále více firem uvědomovat, že se jim dlouhodobě vyplatí chovat se ke svému okolí slušně. Tím, zda si firma uvědomuje svou společenskou odpovědnosti a jedná v souladu s ním vysílá i důležitý signál o tom, jak se bude chovat ke svým stakeholderům v ostatních věcech. A to může být rozhodující moment v tom, jak firma uspěje v soutěži o lokální zákazníky či kvalitní zaměstnance.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/