Soutěž WIPO Global Awards 2023

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) vyhlašuje mezinárodní soutěž WIPO Global Awards 2023. Ta je určena malým a středním podnikům, tvůrcům, vynálezcům a designérům, kteří chytře využívají práv duševního vlastnictví k dosažení svých obchodních cílů a zároveň využívají své inovace a kreativitu k pozitivnímu přínosu pro společnost.

Soutěž je zdarma a je vyhlašována pro všechny malé a střední podniky z celého světa a ze všech průmyslových odvětví, které mají až 300 zaměstnanců a dosahují celkových ročních tržeb do výše 15 milionů dolarů. Z dvaceti nominovaných, kteří budou vybráni do užšího výběru a budou propagováni v různých médiích WIPO, vybere porota následně až sedm vítězů.

Vítězové získají:

  • cestu do Ženevy s účastí na slavnostním předávání cen WIPO Global Awards a dalších networkingových akcích;
  • mezinárodní propagaci, uznání a zviditelnění;
  • podporu a usnadnění přístupu k financování a navazování obchodních kontaktů;
  • personalizovaný mentoring pro rozšíření komercializace práva duševního vlastnictví a obchodního růstu.

Lhůta pro podání přihlášek končí 31. března 2023.

Více informací naleznete na webu ministerstva kultury nebo organizace WIPO.