Soutěž má vzbudit zájem o technické obory

30.11.2007

Cílem projektu Nejlepší český nápad je vzbudit v žácích základních a středních škol zájem o vědu, výzkum a technické obory a šířit povědomí o ochraně duševního vlastnictví. Má tak pomoci při jejich rozhodování při volbě střední či vysoké školy. Za akcí je CzechInvest a Úřad průmyslového vlastnictví.

Kvalifikované pracovní síly totiž nechybějí jen českým firmám, ale problém s jejich náborem mají i zahraniční investoři včetně těch podpořených investičními pobídkami. „Od tohoto projektu si slibujeme přiblížení technických a vědeckých oborů mládeži, a tím i její větší zájem o studium technických oborů. Dostatečný počet absolventů technických škol je nezbytný pro naše poslání získávat sofistikované investice. Věřím, že se do soutěže aktivně zapojí celé školy, které jsou pro dosažení kýženého dopadu nezbytné,“ řekla Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka CzechInvestu.

Nejlepší český nápad je soutěž pro mládež od dvanácti do sedmnácti let. Její účastníci přihlásí své „technické nápady“. Ty nejlepší z nich patentuje Úřad průmyslového vlastnictví a dostanou se do televizního vysílání. Projekt odstartovali Nizozemci v roce 2004 a přihlásilo se jim 110 účastníků. Během dosavadní historie projektu přišlo 2500 „technických nápadů“, 55 z nich získalo patent. Televizní sledovanost této soutěže je podle CzechInvestu srovnatelná se soutěží typu „Holandsko hledá superstar“.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/