Snadnější čerpání z programu POVEZ II (Vzdělávání zaměstnanců)

17.08.2018

Vzhledem k nízkému čerpání finančních prostředků z programu POVEZ II, došlo ke změně Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.
Nejdůležitější změny:
* zrušení omezení počtu podaných žádostí na jednoho žadatele,
* rozšíření možnosti zapojení osob již v projektu podpořených v rozsahu nad 40 hodin,
* zrušení dokumentu Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/