Smírčí komise Hospodářské komory ČR si zvolila své vedení

Nově zvolení členové Smírčí komise při Hospodářské komoře České republiky si na svém prvním zasedání zvolili předsedu a místopředsedkyni.

Smírčí komisi po květnových volbách na Sněmu Hospodářské komory nově tvoří 11 členů, kteří se na svém prvním zasedání rozhodli do svého čela zvolit Petra Papeže na pozici předsedy a Hanu Huntovou na post místopředsedkyně.

• Petr Papež je předsedou Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. V profesním životě je zakládajícím partnerem jedné z největších advokátních kanceláří v Plzeňském kraji a věnuje se především obchodnímu právu. Je aktivní také na akademické půdě na Právnické fakultě Západočeské univerzity, kde vede několik seminářů obchodního práva.

• Hana Huntová ve smírčí komisi působila již v minulém funkčním období. Je výkonnou ředitelkou oborového Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR a je národní zástupkyní také v mezinárodní organizaci výzkumníků. Dříve působila jako vysokoškolská učitelka nebo marketingová konzultantka. Je absolventkou Mediační akademie a certifikovanou mediátorkou.

„Z pozice předsedy Smírčí komise bych rád její existenci a potenciální přínos více představil členům Hospodářské komory, a to jak v regionální, tak i oborové části. Podstatou naší činnosti je předcházet soudním sporům a pomoci dospět k dohodě přijatelné pro obě strany sporu. To je zejména užitečné v době přetíženosti soudního systému a věřím, že Smírčí komise tak má potenciál stát se vyhledávaným a respektovaným partnerem pro členy Hospodářské komory,“ říká nově zvolený předseda Petr Papež.

O Smírčí komisi Hospodářské komory

Smírčí komise je orgánem Hospodářské komory, který je zřízen zejména k předcházení obchodním sporům mezi členy komory. Smírčí komise se z podnětu člena komory, složky komory nebo představenstva Hospodářské komory také zabývá řešením vzájemných sporů mezi členy komory, mezi členy komory a složkami nebo mezi složkami komory a předkládá Představenstvu Hospodářské komory návrh řešení sporu. Počet členů Smírčí komise stanoví Sněm při volbě členů Smírčí komise, přičemž počet členů musí být lichý. Volební období členů Smírčí komise jsou 3 roky.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/