Silná koruna trápí podnikatele také při žádání o dotace z fondů EU

29.07.2008

Česká republika má sice na programovací období 2007–2013 vyjednanou nejvyšší finanční alokaci z fondů EU v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech států EU, přesto se posilující česká koruna negativně promítá i do oblasti čerpání dotací z fondů EU. Během sedmiletého období by mohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů celkem 26,7 miliard eur. Na počátku období, kdy se kurz pohyboval okolo 28 Kč za euro, to bylo v přepočtu zhruba 750 miliard Kč. Při aktuálním kurzu (23,60 Kč za 1 euro) se celková suma vyšplhá na „pouhých“ 630 miliard Kč. Finanční alokace jsou vyjednány v eurech a jsou konečné. Jednotlivé rozvojové projekty se však proplácí v korunách, proto celková finanční podpora klesá.

Podnikatelé mají možnost žádat o finanční podporu svých projektů hned v několika tzv. operačních programech (OP). Prostředky v jednotlivých programech jsou již vyjednány a schváleny. Například v Operačním programu Podnikání a inovace, který je určen přímo na podporu a rozvoj podnikání, se celková suma 3,04 mld. eur může náhle snížit z předpokládaných 85 mld. Kč na 71 mld. Kč. „Podnikatelé si uvědomují, že se silnou měnou vzrůstá i konkurence mezi žadateli. Na stejný počet zájemců najednou čeká menší balík peněz. Ačkoliv svým projektům věří, chápou, že právě oni by se mohli přehoupnout přes magickou hranici a odejít s verdiktem ‚zamítnuto‘,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Dále podnikatelskou veřejnost trápí zpoždění v mnoha operačních programech, kde by také mohli získat podporu pro své projekty (regionální OP, OP Lidské zdroje a zaměstnanost aj.). Z důvodu pozdního předložení a schválení většiny českých operačních programů se teprve nyní mohou začít  o dotace hlásit. Naštěstí toto není případ Operačního programu Podnikání a inovace, který byl spuštěn včas, tedy již v březnu 2007. Čím později dojde k vyhlašování tzv. výzev k předkládání žádostí  o dotace, tím menší objem finančních prostředků bude pro žadatele k dispozici.

Hospodářská komora České republiky proto opět vyzývá všechny zainteresované instituce, aby se snažily posílit svou administrativní kapacitu a urychlily proces vyhlašování výzev a schvalování projektů, aby se zbytečně neplýtvalo veřejnými prostředky.

Podnikatelé jsou dlouhodobě nejaktivnějšími žadateli a realizátory rozvojových projektů. Svou činností přispívají k naplňování společného cíle, kterým je konkurenceschopná česká ekonomika.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/