Shrnutí výsledků „Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007“

20.08.2007

Společnosti podnikající v českém stavebnictví očekávájí další pozitivní vývoj tohoto odvětví české ekonomiky. Většina z nich je pro úplné otevření trhu v rámci Evropské unie, které by jim pomohlo v jejich dalším rozvoji. V nadcházejícím období očekávají společnosti také navýšení svých prodejů a investic do technologií. Došlo rovněž k výraznému posunu ve způsobech využívání elektronických médií.

Tyto a další nové poznatky přináší Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007, která je součástí projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (CEEC Research). Ten je realizován v rámci doktorské disertace Jiřího Vacka při Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž díky spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007 zkoumala čtyři různé segmenty společností, které působí v českém stavebnictví – stavební společnosti, dodavatele stavebních materiálů, dodavatele stavební mechanizace a dodavatele stavebních produktů. Celkem 310 zástupců těchto společností odpovídalo na 40 otázek, které byly rozděleny do pěti různých oblastí:

  • očekávaný vývoj stavebnictví
  • úroveň aplikovaných technologií
  • klíčové využívané informační zdroje
  • odběratelsko – dodavatelské vztahy
  • vliv globalizace a rozšiřování Evropské unie

 

Celou studii naleznete zde.

Převzato z portálu BusinessInfo – www.businessinfo.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/