Šetření mezi pražskými firmami: Ochota věřitelů při odkladu plateb v době koronaviru

11.06.2020

Hospodářská komora opakovaně apelovala na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele a vybízela je ke shovívavosti vůči zpožděným platbám ze strany firem postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem. Ptali jsme se proto podnikatelů „Jaké vstřícné kroky ze strany Vašich věřitelů (kromě státu) jste zaznamenali?“ Respondenti měli na výběr z 5 daných odpovědí a 1 otevřené odpovědi, přičemž mohli zaškrtnout 1 až 6 možností.

Důležitou informací je, že dvě třetiny respondentů z Prahy (66 %) se dosud nesetkali s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů. Tento výsledek je navíc vyšší, než celorepublikový průměr ČR (65 %).

Jen 17 % pražských firem (vs. 16 % u všech respondentů) zaznamenalo ochotu dodavatelů k posunutí splatnosti faktur. V rámci otevřené odpovědi firmy zmiňovaly, že naopak řada dodavatelů zkrátila dobu splatnosti a snížila toleranci případných faktur po splatnosti.

Jen každá desátá firma (11 %) se setkala se vstřícností u bank, a to především ohledně posunu splátkového kalendáře. Podobný podíl podnikatelů (10 %) dosáhl odložení placení nájemného od obce či soukromého pronajímatele nebo prominutí sankce za zpožděné placení. V otevřené odpovědí podnikatelé zmiňovali výslovně vstřícnost hl. m. Prahy v této oblasti. U soukromých pronajímatelů se firmy s takovou vstřícností ale nesetkali.

V rámci otevřené odpovědi podnikatelé uváděli pozitivní zkušenosti např. s dodavateli energií, konkrétními bankami nebo leasingovými firmami. Jedná se spíše o jednotlivé případy, než jakýkoliv plošný postup. Mezi další zmiňované kroky patří např. snaha některých subjektů včas a přehledně informovat firmy o nabízených úlevách.

 

/jak-na-