Šetření Hospodářské komory: Jak pražští podnikatelé hodnotí vládní programy?

19.06.2020

Vláda nabízela a nabízí hned několik programů na podporu podnikatelů postižených následky koronavirové krize. Zajímaly nás konkrétní zkušenosti žadatelů s administrativou spojenou s procesem žádání o tuto podporu. Našich členů jsme se proto ptali: „Jak hodnotíte administrativní náročnost žádostí o finanční nástroje vlády pro překonání současné situace?“. Každému ze 7 programů mohli respondenti přidělit jednu známku, a to 1 až 5 (1=ideální stav a 5=nežádoucí stav), nebo zatrhnout odpověď „Plánuji zažádat teprve v budoucnu“, popř. vybrat odpověď „Netýká se mě“.

Nejméně administrativně náročné je podle respondentů žádání o kompenzační bonus (tzv. „pětadvacítka“) pro OSVČ. Administrativa spojená s programem získala průměrnou známku 2,2, přičemž 36 % žadatelů o tento bonus hodnotilo celý proces žádosti nejvyšší známkou 1 – podle jejich názoru se tedy jednalo o ideálně nastavený proces.

Průměrnou známkou 2,3 hodnotili respondenti z Prahy proces žádosti o odklad splácení úvěrů u bank. V tomto případě měly pražské firmy lepší zkušenost, než všichni respondenti z řad Hospodářské komory, kteří administrativě spojené s touto pomocí dali v průměru známku 2,5.

Proces podávání žádosti v programu ministerstva průmyslu a obchodu na „ošetřovné“ pro OSVČ získal od podnikatelů průměrné hodnocení 2,4. Celkem 93 % pražských podnikatelů hodnotilo náročnost vyplňování žádosti známkou v rozmezí 1 až 3.

V průměru trojkou hodnotili respondenti žádost o standardní úvěry u bank (2,9) a také žádost o státní příspěvky na náhrady mezd – tzv. Antivirus. Firmy v Praze ale hodnotily Antivirus v průměru hůře (3,4), než činil celorepublikový průměr (3,2). Polovina pražských podnikatelů přitom hodnotila administrativní náročnost známkou 4 nebo 5.

Nejhůře podnikatelé hodnotili byrokratickou zátěž spojenou se žádostmi v rámci programů COVID I a II u ČMZRB (4,6). Proces sepsání a podání žádosti o bezúročný úvěr v rámci COVID I hodnotilo v anketě nejnižší známkou 74 % pražských žadatelů, u COVID II to bylo 67 %. Celá řada firem – především takových, které nemají s podobným typem žádostí zkušenost – přitom nebyla dostatečně informována o tom, že program COVID II se nevztahuje na pražské podniky a žádost přesto podala.

/jak-na-