Šetření HK ČR: Jak koronakrize ovlivnila obchodní model pražských firem

Většina pražských podniků v komorové anketě uvedla, že k žádné změně, která by přinesla pozitivní efekt, v podniku během pandemie a omezení ekonomiky nedošlo. Tento podíl byl samozřejmě výrazně vyšší u firem působících v oblasti restauračních služeb a cestovního ruchu.

Celkem 23 % podniků se sídlem v hl. m. Praze uvedlo, že pozitivní dopad na jejich podnikání měla změna komunikace se zákazníky, např. v podobě rozšíření přes sociální média či lepšího zacílení nabídek a reklamy. Podle pětiny (21 %) respondentů z Prahy měla zásadní kladný efekt opatření v oblasti organizace práce, například změny pracovních postupů a metodik.

Méně výrazně, přesto nezanedbatelně působila na oživění firem změna distribučních kanálů – například ve formě výdejního okénka či prodeje přes eshop – a péče o zaměstnance. Díky zajištění ochranných pomůcek a bezpečného pracovního prostředí totiž bylo často možné i zvýšit produktivitu práce ve firmách ve srovnání s jarem 2020.

Celkově je na výsledcích patrné, že se řadě firem v průběhu loňského roku dynamicky měnila klientela i chování dosavadních zákazníků. Obecně tak leze říci, že větší šanci na úspěch v následujícím období mají rozhodně firmy, které budou tyto změny průběžně monitorovat a přizpůsobovat jim pružně svůj obchodní plán ve všech jeho aspektech.