Setkání s představiteli cechů

02.11.2016

Prezident HK ČR V. Dlouhý spolu s viceprezidenty R.Pommerem a I.Bartoňovou Pálkovou pokračoval již druhým setkáním v diskusi s oborovou části Komory.
Představitelé cechů byli seznámeni s jednotlivými body, zobrazujícími obsah spolupráce za účelem zviditelnění řemesla a stanovili si pořadí jejich priorit.
Věcná diskuse se vedla na téma jak vychovat spotřebitele, aby vyžadoval kvalitní odbornou práci, kdy „nejlevnější neznamená nejlepší“, jak zabránit provozování podnikatelské činnosti bez příslušného živnostenského listu, zpřístupnění technických norem, informačního právního servisu apod. Viceprezident Pommer navrhl stávající odborné soutěže jednotlivých cechů, soustředit pod jednu marketingovou značku HK ČR.
„Aktivním zapojením do komorového procesu připomínkování legislativy, mohou cechy hned v začátku nastavit parametry zákona, důležitého pro jejich obor,“uvedla I.Bartoňová Pálková.
Na závěr V.Dlouhý konstatoval, že vnímá oboustrannou vůli ke konstruktivní spolupráci a „věří že definovaná problematika bude ve spolupráci s Úřadem Komory intenzivně sledována a rozpracována…“
Další setkání je plánováno na únor 2017.


 
 
 
 
 


/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/