Setkání podnikatelů s experty HK ČR, MPO a AC nad odbornými a právními otázkami dotací

02.12.2015

Hospodářská komora České republiky uskutečnila ve spolupráci se společností Asistenční centrum, a.s. konzultační setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu na téma „Příprava úspěšného projektu pro možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie“.

Seminář vycházel z konkrétních zkušeností a postupů předcházení problémů při přípravě a realizaci projektových záměrů. S právními experty advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři podnikatelé diskutovali na téma právní ochrany příjemců a o právních dopadech nesprávně realizovaného projektu.
Část setkání byla vyhrazena pro diskuzi s experty MPO, kteří se na přípravě dotací podílejí. Během setkání společně s podnikateli živě diskutovali nad vhodným nastavením podmínek dotací, potřebách podnikatelů a jejich konkrétních záměrech. S experty ze společnosti Asistenční centrum, a.s. účastníci probírali prakticky své konkrétní otázky k přípravě a realizaci projektů.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem