Seminář: Význam vody pro udržitelnost podniku aneb Voda v podniku nejen v rámci zeleného reportingu

Všude se hovoří o tom, jak na nás dopadají klimatické změny, jak je přechod na udržitelný rozvoj důležitý a jak se musí změnit průmysl. Se vším lze pouze souhlasit, avšak nikde se dosud nehovořilo o tom, jaké konkrétní činnosti by podniky měly realizovat, aby jednotlivých požadavků dosáhly.

Velkou výjimkou je pouze oblast řešení energií a emisí, resp. měření uhlíkové stopy. Ale co vše ostatní? Proto jsme se rozhodli uspořádat seminář, který půjde hlouběji do systému zeleného reportingu a zaměří se na často opomíjené, ne však rozhodně méně důležité téma – vodu. Voda je všude kolem nás, je součástí naší přírody, našeho bytí, našeho průmyslu a součástí všech environmentálních témat zeleného reportingu.

Na konkrétních příkladech chceme ukázat, co podniky mohou nebo musí dělat. Voda je navíc natolik univerzální složkou, že ukázkové příklady jsou platné i pro oblast odpadů, recyklace, znečištění nebo oběhového hospodářství.

Dozvíte se:

  • význam vody z pohledu udržitelnosti, taxonomie nebo ESRS standardů;
  • nástroje jaké lze v rámci požadavků na hodnocení vody v podniku využít;
  • praktické zkušenosti podniků s hodnocením vody;
  • příklady vodohospodářských opatření v průmyslu a komentovaná prohlídka modrozelené infrastruktury v zastavěném území.

Další informace naleznete na www.tritem.cz/seminar.html
Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

KDY: pondělí 30. 10. 2023, od 9 do 14 hod.
KDE: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol, budova MCEVII, zasedací místnost D222, 1. patro
VSTUP: zdarma po registraci zde

Pořadatelem akce je společnost TRITEM s.r.o., která se zabývá ekologickými službami v oblasti vodního a odpadového hospodářství.