Seminář o EU fondech pro podnikatele ve Zlínském kraji

02.07.2008

Jednalo se v pořadí o jedenáctý seminář o možnostech financování podnikatelských záměrů z evropských fondů z celorepublikového cyklu krajských seminářů s názvem „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků v tomto roce. Tématem přednáškového dopoledne organizovaného ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013.

Jednalo se v pořadí o jedenáctý seminář o možnostech financování podnikatelských záměrů z evropských fondů z celorepublikového cyklu krajských seminářů s názvem „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků v tomto roce. Tématem přednáškového dopoledne organizovaného ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013. 

O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (zástupce agentury CzechInvest), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami v možnostech čerpání z evropských fondům v tomto roce, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání ve Zlínském kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, m rizik, finanční management apod.

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné dívat se na projektový záměr projektu jako na smlouvu a stanovené ukazatele na rozpočet. To je jeden z přístupů, který závisí na dobré informovanosti a porozumění financování ze strukturálních fondů EU a právě informovanost považuje Hospodářská komora České republiky za prvořadou v souvislosti s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013.

„Programovací období v letech 2007 – 2013 představuje výzvu a příležitost pro aktivní subjekty v ČR, kterými mohou být i podnikatelé, vyčerpat co nejvíce z celkové alokace 26,7 mld. EUR během sedmiletého období,“ uvedla během zahájení semináře Marta Klimecká z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje aktivně pracuje na posilování spolupráce mezi podnikateli, vzdělávacími institucemi a zlínským krajem.

Podle Daniela Hajdy z regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Zlínský kraj je agentura CzechInvest připravena zdarma kdykoliv poskytnout konzultaci k projektovému záměru. Podnikatelé nyní mají k dispozici novou webovou aplikaci eAccount, která zásadním způsobem zjednodušuje celý proces žádání o dotaci.

„Miliarda korun, která je vyčleněna agenturou CzechInvest na aktuální výzvu programu ICT v podnicích, je jedinečnou možností pro podnikatele, jak s pomocí dotace EU výrazně modernizovat své ICT vybavení,“ doplnil Petr Očko ze společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Hana Mikulová z Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Střední Morava přítomné podnikatele informovala o možnostech, které se jim nabízí v rámci Regionální operačního programu (ROP). „Cílem operačního programu je zvýšení kvality fyzického prostředí pro život obyvatel ve Zlínském regionu, a to jak ve velkých či středních městech, tak i ve venkovských oblastech, zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti regionu a v neposlední řadě i zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu,“ uvedla.

Markéta Kůrková ze Státního zemědělského intervenčního fondu informovala o Programu rozvoje venkova, kde byla vypsána již několikátá výzva. Podnikatelé na venkově mohou v rámci tohoto programu čerpat finanční prostředky na podnikatelské záměry orientované na činnosti nezemědělské povahy s cílem vytváření nových pracovních příležitostí na venkově.

„Chtěli bychom zdůraznit, že podnikatelé by v žádném případě neměli čekat s přípravou svých projektů až na vyhlášení výzev. Již nyní mohou konzultovat a promýšlet své projektové záměry se zprostředkovatelskými subjekty tak, aby měli dostatek času své projekty vhodně připravit k čerpání z nových dotačních titulů,“ upozornil Zdeněk Mištera ze společnosti Eurovision, a. s.

Zástupce České spořitelny a.s., Petr Laník z odboru Rozvoje obchodu přítomné seznámil s některými speciálními programy banky, které mohou podnikatelé výhodně využít při financování svých podnikatelských projektů právě v návaznosti na spolufinancováním ze strukturálních fondů. Stručným teoretickým úvodem upozornil na základní postupy při přípravě podnikatelského projektu a zvláště pak jeho financování. „Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje.Česká spořitelna pokrývá veškeré finanční potřeby klientů a spolu se specializovanými dceřinými společnostmi nabízí široký rozsah taktéž poradenských služeb, nejen v oblasti strukturálních fondů.“, uzavřel Laník.

Prezentace: (pdf)
Daniel Hajda
Jarmila Bartůňková
Markéta Kůrková
Miroslav Novotný
Petr Laník
Petr Očko
Zdeněk Mištera
Hana Mikulová

Cílem vzdělávacího cyklu 17 odborných seminářů je seznámení podnikatelů z řad malých a středních podniků s aktuálními možnostmi v novém programovacím období 2007-2013. Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informuje o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a proběhnou ve vybraných krajských městech v ČR. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Další ze seminářů se uskuteční dne 11. 9. v Českých Budějovicích, dále (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/