Schválená podoba covidových kompenzací

Charakteristika balíku kompenzačních sektorových programů

1. Zvláštní program pro subjekty podnikající v oblasti adventních trhů (podpora se počítá odstupňovaně na základě počtu uzavřených stánků a podle počtu dnů faktické uzávěry na konci roku 2021, rozhodné období 26. 11. 2021 až 25. 12. 2021, maximum 330 tis. Kč, režim de minimis, administruje MPO )

2. Zvláštní program pro organizátory zrušených adventních trhů (podpora ve výši maximálně 80 % z marně vynaložených nákladů za rozhodné období, rozhodné období je celý rok 2021, maximum 5 mil. Kč, režim de minimis, administruje MPO)

3. Zvláštní program pro zájezdové dopravce (postup dle známého odzkoušeného COVID BUS, pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, maximum 2,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje ministerstvo dopravy)

4. Program COVID – Nepokryté náklady pro poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře (pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, podpora ve výši 50 % z nepokrytých nákladů, maximum 1,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

5. Program COVID – Nepokryté náklady pro organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně subjektů z navazujících technických služeb (pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad 2021 až únor 2022, podpora ve výši 70 % z nepokrytých nákladů, maximum 3 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

6. Program COVID 2022 – Sektorová podpora pro poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře (pokud tržby poklesly nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, podpora ve výši 500 Kč na zaměstnance a den rozhodného období, maximum 1,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

7. Program COVID 2022 – Sektorová podpora pro organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb (pokud tržby poklesly nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad 2021 až únor 2022, podpora ve výši 500 Kč na zaměstnance a den rozhodného období, maximum 3 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

Kompenzace v programech notifikovaných v režimu Dočasného rámce EK lze poskytnout do 30. 6. 2022.

Další podrobnosti jsou dostupné taktéž na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/