Schopnost státu hradit ekologické závazky nebude novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku nijak ohrožen

05.06.2018 Miroslav Diro

„Po jednání se zástupci ministerstva jsme přesvědčeni, že samotnou novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku nedojde ke snížení objemu finančních prostředků na sanace ekologických zátěží či revitalizační programy. Hospodářská komora ČR naopak spolupracuje s rezorty financí a životního prostředí na zabezpečení většího objemu peněz zejména na ekologické sanace, aby stát dal nabyvatelům větší míru jistoty, že jeho závazky vyplývající z ekologických smluv budou v dohledné době vypořádány,“ uvedl člen představenstva Hospodářské komory ČR s gescí životního prostředí Jan Mraček.

Podrobnosti v tiskové zprávě

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/