Rusko splatilo letitý dluh, ruské zakázky jsou reálnější

25.03.2008

Českým firmám se znovu otvírá cesta k ruským zakázkám. Největší překážka bránící vstupu českých podnikatelů do velkých ruských energoprojektů padla. Státní kamčatský podnik Kamčatgazprom zaplatil po pěti letech dluh 38 milionu dolarů za stavbu plynovodu, který tam budovala pardubická firma Plynostav. Částka koncem minulého týdne dorazila na účet české bance ČSOB, která výstavbu plynovodu financovala.

Projekt spolupráce českých forem s ruskými regiony byl zahájen v roce 2000. Plynostav měl vybudovat dvousetkilometrový úsek plynovodu. Po dokončení osmdesáti kilometrů a zaplacení prvních dvou splátek v objemu 5 mil. USD však musel práce přerušit, neboť se ukázalo, že regionální vláda na Kamčatce a společnost Kamčatgazprom nemají na dokončení plynovodu finance. Podle E15 bylo důvodem to, že ruská vláda převedla výhradní právo disponovat výnosy z rybolovu na ruský stát, čímž kamčatská gubernie přišla o významný zdroj peněz. Pohledávku ČSOB převzala EGAP a v roce 2002 ji začala na ruské straně vymáhat. Ani spolupráce s ruskými státními orgány a smíšenou česko–ruskou komisí pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci však do roku 2005 nepřinesla žádné výsledky. V lednu 2005 proto byla na dlužníka podána žaloba u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Ten v říjnu 2006 vydal rozhodčí nález plně ve prospěch ČSOB resp. EGAP. Ani na základě tohoto dokumentu dlužník nereagoval na výzvy k urychlenému zaplacení dluhu. Po sérii soudních žalob a odvolání kasační soud v Chabarovsku 4. března 2008 finálně potvrdil vykonatelnost rozhodčího nálezu plně ve prospěch ČSOB resp. EGAP. Mezitím prezident Ruské federace Vladimir Putin rozhodl řešit dluh zapojením Gazpromu. Na základě tohoto rozhodnutí jednali představitelé MPO a EGAP přímo s vedením Gazpromu, který poskytl dlužníkovi zdroje na zaplacení dluhu. Dluh dlouho zatěžoval česko-ruské ekonomické vztahy, ale nyní je účast českých firem při výstavbě dalších regionálních produktovou znovu reálná. „K vyřešení sporu výrazně přispěla aktivita česko-ruské mezivládní komise. Dluh Kamčatgazpromu byl zátěží pro vzájemné česko-ruské hospodářské vztahy a jeho splacení je dobrá zpráva pro další spolupráci podnikatelských subjektů obou zemí. Je to ale také dobrá zpráva o schopnosti státu prosazovat zájmy českých firem v zahraničí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/