Registrační formulář bude jednodušší a podnikatelé ušetří miliony

22.10.2007

Vláda schválila návrh novely živnostenského zákona. Ta přináší řadu zásadních změn, které v konečném důsledku mají živnostníkům ušetřit čas dnes trávený papírováním a ušetřit jim výdaje za poplatky, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady vybírají. Jednou z novinek je také zjednodušení Jednotného registračního formuláře. Hospodářská komora považuje tento krok za dobrý signál. Obsáhlé zredukování povinných údajů vyplňovaných dosud na registračním formuláři směřuje k tomu, co Hospodářská komora ČR dlouhodobě požaduje: k aktivní výměně dat mezi jednotlivými systémy veřejné správy, aby podnikatel nemusel opakovaně předkládat stejná data jednotlivým instancím veřejné správy. Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje množství administrativy nutné k naplnění všech povinností podnikatele vůči státu. Je to jeden z limitů dalšího růstu tempa hrubého domácího produktu, které by se při efektivnějším nakládání s podnikatelským časem mohlo pohybovat mezi osmi a devíti procenty. Za množství předpisů sklidilo Česko nedávno kritiku i od Světové banky, která umístila Českou republiku s jejími podmínkami pro podnikání na třetí pozici od konce mezi zeměmi Evropské unie.

Vláda schválila návrh novely živnostenského zákona. Ta přináší řadu zásadních změn, které v konečném důsledku mají živnostníkům ušetřit čas dnes trávený papírováním a ušetřit jim výdaje za poplatky, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady vybírají. Jednou z novinek je také zjednodušení Jednotného registračního formuláře. Hospodářská komora považuje tento krok za dobrý signál. Obsáhlé zredukování povinných údajů vyplňovaných dosud na registračním formuláři směřuje k tomu, co Hospodářská komora ČR dlouhodobě požaduje: k aktivní výměně dat mezi jednotlivými systémy veřejné správy, aby podnikatel nemusel opakovaně předkládat stejná data jednotlivým instancím veřejné správy. Hospodářská komora dlouhodobě kritizuje množství administrativy nutné k naplnění všech povinností podnikatele vůči státu. Je to jeden z limitů dalšího růstu tempa hrubého domácího produktu, které by se při efektivnějším nakládání s podnikatelským časem mohlo pohybovat mezi osmi a devíti procenty. Za množství předpisů sklidilo Česko nedávno kritiku i od Světové banky, která umístila Českou republiku s jejími podmínkami pro podnikání na třetí pozici od konce mezi zeměmi Evropské unie.

Jednotný registrační formulář byl zaveden kvůli zjednodušení vstupu do podnikání. Využívá se také při ohlášení změn na živnostenských úřadech nebo při přihlášení k daňové registraci a ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Místo stávajících osmnácti stran a 471 položek k vyplnění se redukuje na dvě stránky a 140 položek. Nový jednotný registrační formulář bude možné využít, jakmile vstoupí v účinnost novela živnostenského zákona. Předpokládaný termín je 1. července příštího roku. Připravuje se také jeho elektronická verze, která umožní ohlášení provést i na internetu.

Kromě jednoduššího formuláře má novela živnostenského zákona přinést zavedení pouze jedné volné živnosti místo dosavadních 125. Seznam 622 vymezení předmětu činnosti se zredukuje na 80 položek. Podnikatelé mají podle odhadu ministerstva průmyslu a obchodu ušetřit 63 procent stávajících správních poplatků, což představuje 125 milionů korun.

Novela živnostenského zákona ruší rovněž místní příslušnost živnostenských úřadů. Podnikatelé budou povinni hlásit jen ty změny údajů, které si živnostenský úřad nebude schopen zjistit ze zdrojů státní správy, obchodního rejstříku a výhledově z evidence obyvatel.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/