Rada potvrdila, že transit není vyslání

06.12.2018 Tiskové oddělení

Ministři dopravy členských států se shodli na kompromisu ohledně nových pravidel pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě.

Tranzit je z pravidel vysílání zcela vyloučen. Pokud je operace organizována takovým způsobem, že spojení mezi prací řidiče a státem usazení zůstává neporušené, měl by být řidič také vyloučen z pravidel vysílání. To znamená, že dvoustranné přepravní operace jsou výslovně z pravidel pro vysílání vyloučeny. Na cestě do cílové země a na cestě zpátky je povolena jedna další činnost nakládky / vykládky v obou směrech, aniž by došlo k režimu vyslání, nebo žádná aktivita na cestě tam a dvě operace na cestě zpátky. U všech ostatních typů operací, včetně kabotáže, by režim úplného vyslání platil od prvního dne operace.

Kompromis zavádí také pětidenní odkladné období pro výkon kabotáže a určuje termín pro vybavení vozidel inteligentním tachografem na konec roku 2024. Počet operací v rámci kabotáže (3) během 7 dní zůstává zachován

„Bylo dosaženo rozumného kompromisu, který je pro praxi dobrým řešením bez dodatečné administrativní zátěže. Původní návrh počítající dny a hodiny strávené v jiné zemi pro uplatnění pravidel vyslání byl zcela nelogický a odporoval zdravému rozumu,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Kompromis je výsledkem tvrdé práce, kterou naši zástupci v Bruselu odvedli, a pevně věřím, že se nám podaří přesvědčit i Evropský parlament, na kterém je nyní řada,“ dodal.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/