První výzva do programu Národní spolupráce Střední Evropa

29.02.2008

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa vyhlašuje 1. výzvu na předkládání projektů. Tento program spolufinancuje Evropský fond regionálního rozvoje, který má k dispozici 231 miliónů eur na podporu společných projektů partnerů z celé střední Evropy. Pro první výzvu je alokováno 67 miliónů eur.Program podporuje projekty, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvalitě života ve střední Evropě. Společnou žádost posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner do 14. dubna 2008 Společnému technickému sekretariátu ve Vídni.

 

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa vyhlašuje 1. výzvu na předkládání projektů. Tento program spolufinancuje Evropský fond regionálního rozvoje, který má k dispozici 231 miliónů eur na podporu společných projektů partnerů z celé střední Evropy. Pro první výzvu je alokováno 67 miliónů eur.Program podporuje projekty, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvalitě života ve střední Evropě. Společnou žádost posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner do 14. dubna 2008 Společnému technickému sekretariátu ve Vídni.OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OPSE) podporuje společné projekty mezinárodního partnerství mezi veřejnými i soukromými subjekty z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Projektové návrhy by měly být zaměřeny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality života v rámci jedné či více priorit programu: inovace, dostupnost, životní prostředí a konkurenceschopnost a atraktivita měst a regionů.Více informací o této výzvě na předkládání projektů a tzv. „balíček pro žadatele“ (dokumenty potřebné ke zpracování žádosti) jsou k dispozici na webové stránce programu www.central2013.eu. Žadatelé, kteří se budou chtít poradit při přípravě žádosti mohou kontaktovat Společný technický sekretariát programu, který je ve Vídni, ale také Národní kontaktní místa, která jsou v každé zapojené zemi. Semináře pro žadatele se budou konat 26. března 2008 v Praze, 31. března 2008 ve Wroclawi (Polsko) a 3. dubna 2008 v Bledu (Slovinsko).Národním kontaktním místem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/