Průzkumy

26.04.2007

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zahájila v polovině roku 2006 provádění pravidelných průzkumů mezi českou podnikatelskou veřejností k aktuálním otázkám a problémům podnikatelského prostředí. Díky nově vytvořenému nástroji DATA SCOUT je nyní HK ČR schopna získat poměrně rychle reprezentativní výstupy o názorech a postojích firem v ČR nejen k politickému dění.

Postoje Hospodářské komory České republiky k připravovaným legislativním změnám či aktuálním problémům podnikatelského prostředí se opírají o statut Hospodářské komory České republiky jako jediné ze zákona vzniklé podnikatelské reprezentace. Anketní šetření mezi širokým spektrem podnikatelských subjektů, dává možnost lidem, kteří firmy řídí či vlastní, vyjádřit se k obecně diskutovaným otázkám. Jejich názor je podstatný pro formování stanoviska HK ČR, která hájí zájmy podnikatelských subjektů v České republice, i při hledání problematických oblastí, na něž by měla upřít pozornost. Aktuální dotazníky jsou v době probíhajícího průzkumu umístěny na webových stránkách HK ČR (www.komora.cz), zároveň jsou firmy elektronicky vyzvány k jejich vyplnění. Vyplnění dotazníku zabere respondentovi maximálně patnáct minut. Hospodářská komora sleduje názory na jednotlivé oblasti podnikání a nálady panující mezi podnikatelskou veřejností a postoje vůči politickým rozhodnutím s dopadem na podnikatelské prostředí. Realizace průzkumu na zakázku (pdf)

 Výsledky realizovaných průzkumů:

Výsledky průzkumu UEAPME – Barometr názorů září 2009 – 16.10.2009

Ekonomická krize přesáhne až do roku 2010, míní polovina firem, dva ze tří podniků přesto považují končící rok za úspěšný – 28.12.2008

Polovina firem svým zaměstnancům v příštím roce nepřidá, přes 70 procent podniků nebude v příštím roce rozšiřovat výrobu – 28.11.2008
Povědomí o strukturálních fondech EU mají dvě třetiny firem - 19.11.2008
Třetina firem má větší problém získat úvěr od banky, každá druhá pak musela kvůli tomu přehodnotit svoje plány
– 13.11.2008

Největší překážkou v podnikání je stále administrativní zátěž a byrokracie – 30.10.2008

Tuzemské firmy cítí dopad finanční krize a tratí na ní miliony korun – 21.10.2008 Situace na tuzemských komunikacích je špatná a ceny pohonných hmot příliš vysoké – 14.10.2008

České firmy mají v oblasti elektronické komunikace největší zájem o integrované služby – 17.7.2008
Skoro polovina oslovených firem hodlá v roce 2008 exportovat
– 4.2.2008 Členové Hospodářské komory by v případě přímé volby prezidenta dali přednost Václavu Klausovi – 4.2.2008 Mezi evropskými podnikateli panuje největší optimismus za posledních sedm let –  7.12.2007 Podnikatelé neví, co mohou od reformních opatření čekat – 3.12.2007

Věřitelé a dlužníci v podnikatelských vodách - listopad 2007 Budování značky ČR v zahraničí – únor 2007 (komentář prezidenta HK ČR)
Personální a mzdová politika firem
– prosinec 2006

Očekávání politického vývoje – prosinec 2006

Evropský hospodářský průzkum – listopad 2006

Minimální mzda, nemocenská – říjen 2006

Zjednodušení legislativního prostředí – září 2006

Zákoník práce – září 2006

Využitelnost a obliba stravenkových systémů – červenec 2006              

 

/jak-na-