Průzkum HK ČR: Nejčastěji dluží stavební firmy

03.12.2007

Více než polovina stavebních firem v průzkumu Hospodářské komory ČR připustila, že se ocitla v roli dlužníka. V tomto oboru je podle výsledků zkoumání dlužníků nejvíce. Ve zpracovatelském průmyslu se k roli toho, kdo dluží, přiznala necelá polovina firem, v obchodě jen to bylo necelých 46 procent a ve službách něco přes 37 procent.

Více než polovina stavebních firem v průzkumu Hospodářské komory ČR připustila, že se ocitla v roli dlužníka. V tomto oboru je podle výsledků zkoumání dlužníků nejvíce. Ve zpracovatelském průmyslu se k roli toho, kdo dluží, přiznala necelá polovina firem, v obchodě jen to bylo necelých 46 procent a ve službách něco přes 37 procent.

Na jednom se však shodují firmy napříč všemi obory: Nejčastější příčinou toho, že někomu dlužily, zapříčinil fakt, že někdo jiný dlužil jim, tedy druhotná platební neschopnost. Četnost této odpovědi se pohybuje od zhruba třiceti procent ve službách, přes více než 35 procent v obchodě a přes 37 procent v průmyslu až ke čtyřiceti procentům ve stavebnictví.

Dalším častým důvodem, proč mají firmy věřitele, jsou vlastní pochybení a špatná rozhodnutí, na třetím místě je kombinace několika faktorů, kdy k druhotné platební neschopnosti a vlastním špatným krokům nejčastěji přibývá nedostatečné cash flow.

V roli věřitele se firmy podle průzkumu ocitají dokonce častěji než v roli dlužníků. Ve stavebnictví kladně odpovědělo 76 procent dotázaných, v průmyslu skoro sedmdesát procent, v obchodě téměř tři čtvrtiny a ve službách více než 66 procent respondentů.

Pro firmy věřitelská role velmi často pokračuje v jejich druhotné platební neschopnosti. Nejčastěji je tomu právě ve stavebnictví, kde tak odpovědělo více než čtyřicet procent dotázaných. Nejméně často tak končí firmy ve službách, kde se to týká necelé pětiny respondentů.

Zhruba třetina respondentů ze všech oborů uvedla, že pozice věřitele je pro ně krajně nepříjemná, popřípadě působí jejich firmě problémy. Tuzemské firmy jsou však s touto situací do značné míry smířené. Jako nutné zlo, běžnou praxi a skutečnost, s níž se naučili počítat ji bere opět zhruba třetina dotázaných, jen ve stavebnictví je smířených s osudem jen něco málo přes pětinu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/