Průmysl v lednu nečekaně vzrostl

13.03.2008

Průmyslová výroba přinesla v lednu trhu velmi příjemné překvapení, když meziročně vzrostla o 9,3 procenta. V prosinci totiž stoupla jen o 3,1 procenta (po aktuální revizi Českého statistického úřadu). Meziměsíčně byla vyšší o 2,3 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,2 procentního bodu, růst odvětví o 25 procent), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,6 procentního bodu, růst o 11,5 procent) a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,1 procentního bodu, růst o 17,2 procenta).

 

Průmyslová výroba přinesla v lednu trhu velmi příjemné překvapení, když meziročně vzrostla o 9,3 procenta. V prosinci totiž stoupla jen o 3,1 procenta (po aktuální revizi Českého statistického úřadu). Meziměsíčně byla vyšší o 2,3 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,2 procentního bodu, růst odvětví o 25 procent), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,6 procentního bodu, růst o 11,5 procent) a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,1 procentního bodu, růst o 17,2 procenta).
„Česká republika však nebyla sama, kde průmysl v prosinci překvapil svým zpomalením a v lednu naopak zrychlením. Podobně na tom bylo například i Slovensko. To naznačuje, že svátky spojené s koncem roku byly tak nakupené, že vedly k delším dovoleným, než je v tuto dobu obvyklé, a tedy i k nižší průmyslové produkci. Co se nestihlo v prosinci, to spadlo již do ledna,“ komentuje aktuální statistiku tuzemské průmyslové produkce ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová. O dobré kondici průmyslových podniků svědčí podle ní i meziroční růst tržeb z průmyslové činnosti o 8,5 procenta (v prosinci o 3,4 procenta).Průmysl roste nepřetržitě již 65 měsíců a podle ekonomů se dá předpokládat, že ještě řadu měsíců bude stoupat. „To je významné zejména v souvislosti s hrozící recesí v USA. Řada zahraničních pozorovatelů se totiž obává, že by se problémy měly rozšířit i do západní Evropy a odtud velmi rychle i do Evropy střední. Data však zatím nic takového nepotvrzují. Dokonce i v Německu, které bývá zmiňováno jako jedno z nejohroženějších, vzrostl průmysl meziročně podle posledních dostupných dat o 4,7 procenta, což je na globální ekonomickou situaci slušný výsledek,“ uvedla Šichtařová.Průmysl se nejvíce podílí na poklesu míry nezaměstnanosti a také na tlaku na růst průměrných mezd. Nejinak se choval i v lednu. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v prvním letošním měsíci meziročně zvýšil o více než 36 tisíc lidí (o 3,1 procenta). Nejvíc nabírala výroba pryžových a plastových výrobků, automobilový průmysl a výroba a opravy strojů a zařízení.Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla v lednu meziročně o 12,2 procenta. „Vyšší růst byl ovlivněn vyšší výplatou prémií a odměn,“ vysvětlují statistici. Produktivita práce vzrostla o 4,5 procenta.Podle údajů Eurostatu vzrostla průmyslová produkce v prosinci 2007 meziročně po očištění od vlivu počtu pracovních dnů v EU 27o1,2 procenta. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšila v Nizozemsku (o 10,3 procenta), v Litvě (o 7,2 procenta) a na Slovensku (o 6,3 procenta). V Německu vzrostla o 4,7 procenta. K největšímu poklesu došlo v Itálii o 6,5 procenta.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/