Průmysl rostl dvouciferným tempem hlavně díky výrobě aut a elektroniky

11.04.2008

Průmysl připravuje od počátku roku ekonomům jedno příjemné překvapení za druhým. Už lednový více než devítiprocentní růst byl nad očekávání a v únoru se průmyslová výroba rozběhla dokonce dvouciferným tempem, když meziročně vzrostla o 11,3 procenta (po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 10,7 procenta). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 10,8 procenta, hodnota nových zakázek o 4,4 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. K růstu průmyslové produkce přispěla podle statistiků nejvíce výroba dopravních prostředků a zařízení. Ke zvýšení celkové průmyslové produkce přispěla čtyřmi procentními body, automobilové odvětví rostlo o 17,7 procenta. Dalším významným přispěvatelem je výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 3,3 procentního bodu, růst odvětví o 25,3 procenta) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,5 procentního bodu, růst odvětví o 22,1 procenta).

 

Průmysl připravuje od počátku roku ekonomům jedno příjemné překvapení za druhým. Už lednový více než devítiprocentní růst byl nad očekávání a v únoru se průmyslová výroba rozběhla dokonce dvouciferným tempem, když meziročně vzrostla o 11,3 procenta (po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 10,7 procenta). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 10,8 procenta, hodnota nových zakázek o 4,4 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. K růstu průmyslové produkce přispěla podle statistiků nejvíce výroba dopravních prostředků a zařízení. Ke zvýšení celkové průmyslové produkce přispěla čtyřmi procentními body, automobilové odvětví rostlo o 17,7 procenta. Dalším významným přispěvatelem je výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 3,3 procentního bodu, růst odvětví o 25,3 procenta) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,5 procentního bodu, růst odvětví o 22,1 procenta).
„Tato data jsou v kontrastu s posledním pesimismem šířícím se ze západu. Například Mezinárodní měnový fond očekává letos zpomalení české ekonomiky o více než dva procentní body. Aktuální statistika však ukazuje, že ekonomice se stále daří. Problémy USA, západoevropských bank i silnou korunu zatím průmysl překonává bez potíží. O dobré kondici průmyslových podniků v průměru svědčí i meziroční růst tržeb o 10,8 procenta. O tom, že koruna zatím nepředstavuje velký problém, svědčí i to, že tržby z přímého vývozu rostou reálně rychleji než tržby celkové, když si připsaly 11,1 procenta,“ řekl analytik Next Finance Vladimír Pikora.Vedle již zmíněných odvětví, která nejvíce přispěla k únorovému růstu průmyslové produkce, jsou však i ta méně úspěšná. Nejvíce poklesla produkce v textilní výrobě (o 9,9 procenta), kterou vedle asijské konkurence dusí i slabý dolar. Výrazný pokles zaznamenal i potravinářský průmysl (o 3,6 procenta), kde kvůli růstu cen klesla spotřebitelská poptávka. „Jinými slovy, více se daří odvětvím produkujícím vysokou přidanou hodnotu, což je také z hlediska celé ekonomiky ta efektivnější varianta,“ podotkl Pikora.Průmysl také v únoru nabíral nové zaměstnance. Jejich počet se ve druhém měsíci meziročně zvýšil o 28,6 tisíce (o 2,5 procenta). Průměrný počet zaměstnaných osob nejvíce vzrostl ve výrobě pryžových a plastových výrobků o deset procent, ve výrobě dopravních prostředků a zařízení o 7,4 procenta a ve výrobě a opravách strojů a zařízení o 6,6 procenta.
meziroční růst průměrné měsíční nominální mzdy o 13,1 procenta svědčí o situaci na trhu práce. Průměrná nominální mzda v průmyslu tak v únoru dosáhla 21 248 korun. Průměrná hodinová mzda byla 145,4 korun a zvýšila se o 6,4 procenta. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 7,4 procenta, hodinová produktivita byla vyšší o 1,8 procenta.
průmyslová výroba vzrostla v lednu letošního roku v EU 27 podle údajů zveřejněných Eurostatem o3,5 procenta. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšila v Polsku (o 10,7 procenta), v Litvě (o 8,5 procenta) a na Slovensku (o 8,4 procenta). V Německu vzrostla (o 6,9 procenta). K největšímu poklesu došlo v Portugalsku o 1,7 procenta.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/