Průběh soutěžního klání Vodafone Firma roku 2008 a Makro Živnostník roku 2008

07.07.2008

Důvod, proč se již tisícovka živnostníků a firem přihlásila do podnikatelských souteží o Ceny Hospodárských novin, je prostý. Někdy nezbývá dostatek prostředků na drahé reklamní kampaně, proto podnikatelé vsází vše na své jméno, kterým garantují kvalitu odvedené práce. Souteže o Ceny Hospodárských novin totiž všem soutěžícím přinesly regionální publicitu a respekt okolí. A že účast v soutěžích má smysl, potvrzují fakta: do souteží se opětovně prihlašují soutežící z minulých ročníků. Za naší každodenní spokojeností a pohodlím stojí práce a ochota řemeslníků, majitelů večerek, kadeřnic, provozovatelů restaurací a dalších profesí, kterým souteže o Ceny Hospodárských novin umožnují sdělit širokému okolí, že podnikání vyžaduje trpělivost, odříkání, odpovědnost a predevším nadšení a vizi.

Malé a střední podnikání si bezpochyby zaslouží pozornost. Živnostníci s malými a středními podniky jsou nejvetším zaměstnavatelem, nejvetším plátcem daní a zároveň nejvíce přispívají k rozmanitosti našich aktivit. Nemají však vlastní odbory a kromě profesních sdružení a asociací za nimi nestojí nikdo, kdo by nahlas hájil jejich zájmy. Proto je radostí organizátoru Vodafone Firmy roku 2008 a Makro Živnostníka roku 2008 soutežícím sdělit, že záštitu nad krajskými koly přijali všichni hejtmani a odbornými garanty souteží jsou Hospodářská komora ČR a Asociace malých a stredních podniků a živnostníků (AMSP). Abychom získali co nejvíce podnikatelských příběhů, které pomohou posílit prestiž podnikatelského stavu, je registrace do souteže prodloužena až do konce července. Pokud jste se ješte nezaregistrovali, určitě tak učiňte na www.firmaroku.cz nebo www.zivnostnikroku.cz. Vyzvěte k registraci taktéž vaše podnikající kolegy, aby bylo malé a střední podnikání více vidět. Zajímavé benefity jsou již za samotnou registraci – nejžádanějším benefitem je Vodafone USB Flash disk o velikosti 1 GB.

NEWSLETTER 2/2008 (pdf)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/